printlogo


رسوب 500 هزار تن برنج در گمركات

عباس توكلی، رئیس انجمن واردكنندگان برنج طی نامه‌ای به رئیس‌كل بانك مركزی ضمن اشاره به تبدیل ارز واردات این محصول از ۴۲۰۰ تومانی به نیمایی، از قطره‌چكانی بودن اختصاص همان ارز، رسوب ۵۰۰ هزار تن برنج در گمرك و تهدید فاسد شدن این محوله‌ها با ورود فصل گرما خبر داد. در جلسات كارگروه محترم تنظیم بازار كشور برای رفع بلاتكلیفی محموله‌های برنج رسوبی بر اولویت تخصیص ارز نیمایی تأكید شد و واردكنندگان با توجه به تحمیل هزینه‌های انبارداری از فروشندگان خارجی خود مجددا مهلت گرفته تا تعهدات خود را از محل ارز نیمایی انجام دهند. متأسفانه بانك مركزی با تخصیص ارز نیمایی به صورت قطره‌چكانی و توقف آن مجددا این صنعت را با چالش جدی مواجه کرده، علاوه بر هزینه‌های انبارداری، دموراژ، تهدید فساد و آسیب به سلامت محموله‌ها بر اثر گرما در بنادر و همچنین تهدید عودت محموله‌ها توسط فروشندگان خارجی به دغدغه‌های جدی تبدیل شده است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5666/3/65109/0