printlogo


احتمال بالای همزمانی روز عید فطر در ایران و عربستان

با وجود این‌كه وضعیت جغرافیایی دو كشور ایران و عربستان سعودی موجب می‌شود در بسیاری از مواقع آغاز یا پایان ماه قمری با یك روز تأخیر در ایران نسبت به عربستان سعودی (و كشورهای تابع آن) اعلام شود، اما این بار شرایط هلال شوال 1441 به گونه‌ای است كه طبق قاعده استخراج تقویم و رؤیت هلال در عربستان نیز به احتمال بسیار زیاد یكشنبه چهارم خرداد 99 همزمان در ایران و عربستان عید سعید فطر اعلام خواهد شد. حتما به‌یاد دارید در شروع ماه مبارك رمضان امسال عربستان سعودی یك روز زودتر حلول ماه رمضان را اعلام كرد. بررسی‌ها روی كاغذ نشان می‌دهد به احتمال بسیار زیاد ماه رمضان برای ما در ایران، طبق قواعد استخراج تقویم و محاسبات رؤیت هلال 29روزه خواهد بود و در عربستان طبق قاعده آن كشور در استخراج تقویم و رؤیت هلال 30 روزه اعلام خواهد شد. این همزمانی یا عدم همزمانی‌ها صرفا به تفاوت قواعد استخراج تقویم هجری قمری در دو کشور و تفاوت عرض جغرافیایی ایران با عربستان ارتباط دارد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5666/15/65158/0