printlogo


قتل به خاطر یک مسافر


درگیری خونین دو راننده مسافرکش منجر به قتل یکی از آنها شد.متهم دیروز در دادگاه کیفری به دفاع از خود پرداخت.
به گزارش خبرنگار جام جم،18 فروردین 98،گزارش درگیری منجر به قتل بین دو راننده مسافربر در خیابان آذری روی میز پلیس قرار گرفت. تحقیقات اولیه از شاهدان ماجرا حاکی از آن بود که درگیری بر سر نوبت سوار کردن مسافر رخ داده بود.یکی از دوستان مقتول به پلیس گفت:ما راننده‌های خطی هستیم و روز حادثه یک راننده گذری بدون نوبت، مسافر دوستم را سوار کرد و دوستم که محسن نام داشت با او درگیر شد.ناگهان آن راننده با چاقو به محسن ضربه زد و به سمت ماشین خود فرار کرد،محسن با همان حال دنبال او دوید اما راننده دو ضربه دیگر به محسن زد و کمی جلوتر تصادف کرد، اما باز هم توقف نکرد و از محل فرار کرد.به نظر می رسید او معتاد باشد.»
با اطلاعاتی که شاهدان در اختیار ماموران قرار دادند، متهم دستگیر شد و به قتل محسن اعتراف کرد.پرونده برای رسیدگی به شعبه دهم دادگاه کیفری یک استان تهران ارجاع شد و روز گذشته متهم در دفاع از خود در دادگاه گفت:«اتهامم را قبول دارم.آن روز زمانی که می‌خواستم مسافر سوار کنم،راننده به من پرخاش کرد و من نفهمیدم چه شد که دست به چاقو بردم.بعد از ترس و برای فرار کردن از مهلکه دو ضربه دیگر به او زدم.»

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5675/19/66164/0