printlogo


به بهانه پخش «آرایشگاه زیبا» از شبكه‌ آی‌فیلم
ساده و صمیمی، اما جذاب

ماجرای‭ ‬ساده‭ ‬اما‭ ‬گیرای‭ ‬ازدواج‭ ‬یك‭ ‬پیرپسر‭ ‬به‭ ‬50سال‭ ‬پهلوزده،‭ ‬با‭ ‬داستان‌های‭ ‬فرعی‭ ‬جذاب‭ ‬درهم‭ ‬آمیخته،‭ ‬محصولی‭ ‬قابل‭ ‬اعتنا‭ ‬و‭ ‬درخور‭ ‬توجه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬ارمغان‭ ‬آورده‭ ‬است‭. ‬افرادی‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬یومیه‭ ‬روی‭ ‬صندلی‭ ‬سلمانی‭ ‬اسد‭ ‬خمارلو‭ ‬می‌نشینند،‭ ‬هریك‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬طیفی‭ ‬از‭ ‬جامعه‭ ‬را‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬اخلاقی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬خاص‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارند‭. ‬جمع‭ ‬ثابت‭ ‬گردآمده‭ ‬در‭ ‬آرایشگاه‭ ‬شامل‭ ‬یك‭ ‬فرش‌فروش،‭ ‬دلال،‭ ‬كارمند،‭ ‬راننده‭ ‬آژانس‭ ‬و‭ ‬دستفروشی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬اصلان‭ ‬و‭ ‬البته‭ ‬خود‭ ‬اسد‭ ‬خمارلو‭ ‬هم‭ ‬محفلی‭ ‬جذاب‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬مخاطب‭ ‬پدید‭ ‬آورده‌اند‭.‬

شخصیت‌پردازی‌های‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬منطقی‭ ‬كاراكترهای‭ ‬سریال‭ ‬آرایشگاه‭ ‬زیبا،‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬ملموس‭ ‬و‭ ‬باورپذیر‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬شخصیت‌ها‭ ‬همه‭ ‬خاكستری‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬خصوصیات‭ ‬مثبت‭ ‬و‭ ‬منفی‭ ‬به‭ ‬شكل‭ ‬توامان‭ ‬در‭ ‬آنها‭ ‬رویت‭ ‬می‌شود‭. ‬حتی‭ ‬مادر‭ ‬اسد‭ (‬با‭ ‬بازی‭ ‬فوق‌العاده‭ ‬پری‭ ‬امیرحمزه‭) ‬نیز‭ ‬برای‭ ‬كنش‌های‭ ‬كلامی‭ ‬و‭ ‬رفتاری‭ ‬غیرمنطقی‌اش‭ ‬دلایل‭ ‬خود‭ ‬را‭ ‬دارد‭. ‬هیچ‭ ‬مولفه‌ای‭ ‬در‭ ‬سریال‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬اغراق‭ ‬ندارد‭ ‬و‭ ‬همه‭ ‬چیز‭ ‬واقعی‭ ‬به‭ ‬نظر‭ ‬می‌رسد‭ ‬و‭ ‬همین‭ ‬واقعی‭ ‬بودن‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬همذات‭ ‬پنداری‭ ‬مخاطب‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬كاراكترها‭ ‬در‭ ‬پی‭ ‬دارد‭.‬

آرایشگاه‭ ‬زیبا‭ ‬كلكسیونی‭ ‬از‭ ‬هنرپیشه‌های‭ ‬توانای‭ ‬فقید‭ ‬سال‌های‭ ‬نه‭ ‬چندان‭ ‬دور‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬خود‭ ‬دارد؛‭ ‬شادروانان‭ ‬حسین‭ ‬كسبیان،‭ ‬مرتضی‭ ‬احمدی،‭ ‬حمید‭ ‬مهرآرا،‭ ‬سروش‭ ‬خلیلی،‭ ‬مهین‭ ‬دیهیم،‭ ‬رقیه‭ ‬چهره‭ ‬آزاد‭ ‬و‭... . ‬دیدار‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬هنرمندان،‭ ‬به‌طور‭ ‬قطع‭ ‬برای‭ ‬بینندگانی‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬آنها‭ ‬خاطره‌ها‭ ‬دارند،‭ ‬بسی‭ ‬دلپذیر‭ ‬و‭ ‬دل‌انگیز‭ ‬است‭.‬

تیم‭ ‬ثابت‭ ‬كارهای‭ ‬عروسكی‭ ‬مرضیه‭ ‬برومند‭ ‬شامل‭ ‬رضا‭ ‬بابك،‭ ‬فاطمه‭ ‬معتمدآریا،‭ ‬بهرام‭ ‬شاه‌محمدلو،‭ ‬مریم‭ ‬سعادت،‭ ‬حسن‭ ‬پورشیرازی،‭ ‬راضیه‭ ‬برومند‭ ‬و‭ ... ‬این‌بار‭ ‬به‭ ‬بهانه‭ ‬یك‭ ‬مجموعه‭ ‬تلویزیونی‭ ‬گردهم‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬انصافا‭ ‬خوش‭ ‬درخشیده‌اند‭. ‬رضا‭ ‬بابك‭ ‬در‭ ‬قامت‭ ‬مرد‭ ‬خجول‭ ‬وابسته‭ ‬به‭ ‬مادر‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬سن‭ ‬ازدواجش‭ ‬سال‌ها‭ ‬گذشته،‭ ‬نقش‌آفرینی‭ ‬ماندگاری‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬برجای‭ ‬گذاشته‭ ‬است‭. ‬بابك‭ ‬برای‭ ‬خوب‭ ‬درآوردن‭ ‬كاراكترش‭ ‬از‭ ‬همه‭ ‬امكانات‭ ‬بالقوه‭ ‬یك‭ ‬هنرپیشه‭ ‬از‭ ‬جمله‭ ‬بیان،‭ ‬لحن،‭ ‬زبان‭ ‬بدن‭ ‬و‭ ‬میمیك‭ ‬چهره‭ ‬كمك‭ ‬گرفته‭ ‬است‭ ‬تا‭ ‬اسد‭ ‬خمارلو‭ ‬همانی‭ ‬شود‭ ‬كه‭ ‬باید‭.‬

آرایشگاه‭ ‬زیبا‭ ‬محملی‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬پركشیدن‭ ‬مرغ‭ ‬خاطره‭ ‬به‭ ‬سال‌هایی‭ ‬كه‭ ‬زندگی‭ ‬رنگ‭ ‬و‭ ‬بوی‭ ‬ساده‭ ‬تر‭ ‬و‭ ‬صمیمانه‌تر‭ ‬داشت‭ ‬و‭ ‬مردم،‭ ‬هنوز‭ ‬در‭ ‬چنبره‭ ‬مقتضیات‭ ‬زندگی‭ ‬امروز‭ ‬گرفتار‭ ‬نیامده‭ ‬بودند‭. ‬اسد‭ ‬خمارلو،‭ ‬آقای‭ ‬ستون‭ ‬زاده،‭ ‬ناصر،‭ ‬آقای‭ ‬جعفری،‭ ‬مجید،‭ ‬اصلان‭ ‬غمخوار‭ ‬و‭ ‬شخصیت‌هایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬دست،‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬مردمان‭ ‬آن‭ ‬روزگار‭ ‬را‭ ‬نمایندگی‭ ‬می‌كنند‭. ‬آدم‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پیچیدگی‌ها‭ ‬و‭ ‬مناسبات‭ ‬زندگی‭ ‬امروزی‭ ‬مبرا‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬فعل‭ ‬زندگی‭ ‬كردن‭ ‬را‭ ‬به‌درستی‭ ‬صرف‭ ‬می‌كنند‭. ‬با‭ ‬این‭ ‬حال،‭ ‬نوعی‭ ‬ساختارشكنی‭ ‬و‭ ‬عبور‭ ‬از‭ ‬خطوط‭ ‬قرمز‭ ‬و‭ ‬تابوهای‭ ‬اجتماعی‭ ‬هم‭ ‬در‭ ‬اثر‭ ‬برومند‭ ‬قابل‭ ‬رصد‭ ‬است‭. ‬اسد‭ ‬خمارلو‭ ‬كه‭ ‬دل‭ ‬در‭ ‬گروی‭ ‬زنی‭ ‬مطلقه‭ ‬دارد،‭ ‬برای‭ ‬وصال‭ ‬به‭ ‬محبوبش،‭ ‬محافظه‭ ‬كاری‭ ‬را‭ ‬كنار‭ ‬می‌گذارد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬خواسته‌های‭ ‬غیرمنطقی‭ ‬مادر‭ ‬می‌ایستد،‭ ‬تا‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬مجاب‭ ‬كند‭ ‬به‭ ‬خواسته‭ ‬فرزند‭ ‬تن‭ ‬دهد‭. ‬مادر‭ ‬هم‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬ابتدا‭ ‬از‭ ‬سر‭ ‬سوءظن‭ ‬و‭ ‬بدگمانی،‭ ‬زن‭ ‬جوان‭ ‬را‭ ‬با‭ ‬تهدید‭ ‬و‭ ‬ارعاب‭ ‬از‭ ‬خود‭ ‬دل‭ ‬چركین‭ ‬كرده‭ ‬و‭ ‬نگران‭ ‬از‭ ‬دست‭ ‬دادن‭ ‬دردانه‌اش‭ ‬شده،‭ ‬از‭ ‬موضع‭ ‬خود‭ ‬كوتاه‭ ‬آمده‭ ‬و‭ ‬كنشی‭ ‬متعادل‭ ‬و‭ ‬منطقی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬پیش‭ ‬گرفته‭ ‬و‭ ‬حتی‭ ‬برای‭ ‬از‭ ‬سرگرفتن‭ ‬وصلت،‭ ‬پیشقدم‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬محبوب‭ ‬فرزند‭ ‬را‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬ترس‭ ‬آبرو‭ ‬به‭ ‬محله‌ای‭ ‬دیگر‭ ‬كوچیده،‭ ‬می‌یابد‭ ‬و‭ ‬او‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬سر‭ ‬سفره‭ ‬عقد‭ ‬با‭ ‬پسرش‭ ‬می‌نشاند‭. ‬همین‭ ‬بار‭ ‬دراماتیك‭ ‬فیلمنامه‭ ‬در‭ ‬كنار‭ ‬شخصیت‌پردازی‌های‭ ‬درست‭ ‬و‭ ‬اصولی‭ ‬و‭ ‬داستان‌هایی‭ ‬ساده‭ ‬اما‭ ‬جذاب،‭ ‬سریال‭ ‬آرایشگاه‭ ‬زیبا‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬اثری‭ ‬ماندگار‭ ‬تبدیل‭ ‬كرده‭ ‬است‭.‬

شبكه‭ ‬خاطره‌ساز‭ ‬آی‌فیلم،‭ ‬فرصت‭ ‬مناسبی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬شب‌های‭ ‬بلند‭ ‬پاییزی‭ ‬فراهم‭ ‬آورده‭ ‬است‭ ‬برای‭ ‬دیدار‭ ‬دوباره‭ ‬با‭ ‬آرایشگاه‭ ‬زیبا،‭ ‬اسد‭ ‬خمارلو‭ ‬و‭ ‬خانواده‭ ‬و‭ ‬دوستانش‭. ‬سریال‭ ‬آرایشگاه‭ ‬زیبا‭ ‬این‭ ‬شب‌ها‭ ‬روی‭ ‬آنتن‭ ‬شبكه‌‭ ‬آی‌فیلم‭ ‬است؛‭ ‬هر‭ ‬شب‭ ‬ساعت‭ ‬19‭.   ‬‭ ‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/6/7405/0