printlogo


ساخت نانوكپسول بسیار كوچك در دانشگاه بوعلی سینا

پژوهشگران‭ ‬دانشگاه‭ ‬بوعلی‭ ‬سینای‭ ‬همدان‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬آن‭ ‬كه‭ ‬نانوساختارهایی‭ ‬برای‭ ‬كاهش‭ ‬تركیبات‭ ‬گوگرد‭ ‬از‭ ‬سوخت‭ ‬را‭ ‬عرضه‭ ‬كردند،‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬ساخت‭ ‬كوچك‌ترین‭ ‬نانوكپسول‭ ‬برای‭ ‬انتقال‭ ‬دارو‭ ‬به‭ ‬بافت‭ ‬هدف‭ ‬شدند‭. ‬این‭ ‬نانوذرات‭ ‬توانایی‭ ‬بسیار‭ ‬بالایی‭ ‬برای‭ ‬حذف‭ ‬انواع‭ ‬آلودگی‌ها‭ ‬از‭ ‬نمونه‌های‭ ‬زیست‌محیطی‭ ‬و‭ ‬همچنین‭ ‬اندازه‌گیری‭ ‬داروهای‭ ‬مختلف‭ ‬در‭ ‬نمونه‌های‭ ‬زیستی‭ ‬دارند‭.‬‭/ ‬ایسنا


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/15/7447/0