printlogo


اولین کارگاه باستان‌شناسی زیر آب در ایران

باستان‌شناسی‭ ‬زیر‭ ‬آب‌‭ ‬یا‭ ‬به‭ ‬تعبیری‭ ‬دیگر،‭ ‬باستان‌شناسی‭ ‬دریایی‭ ‬شاخه‌ای‭ ‬از‭ ‬علم‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬باستان‌شناسی‭ ‬خشكی،‭ ‬از‭ ‬سابقه‭ ‬چندانی‭ ‬برخوردار‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬نوعی‭ ‬مكمل‭ ‬آن‭ ‬محسوب‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬سعی‭ ‬دارد‭ ‬همگام‭ ‬با‭ ‬آن،‭ ‬آثار‭ ‬مدفون‭ ‬از‭ ‬اعماق‭ ‬دریاها،‭ ‬اقیانوس‌ها،‭ ‬خلیج‭ ‬و‭ ‬كانال‌ها‭ ‬را‭ ‬كشف‭ ‬كند‭. ‬
در‭ ‬راستای‭ ‬شناخت‭ ‬میراث‭ ‬كشور‭ ‬همان‭ ‬اندازه‭ ‬كه‭ ‬پرداختن‭ ‬به‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬اهمیت‭ ‬بسزایی‭ ‬دارد،‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬باستان‌شناسی‭ ‬زیرآب‭ ‬نیز‭ ‬مهم‭ ‬انگاشته‭ ‬می‌شود‭. ‬در‭ ‬همین‭ ‬راستا‭ ‬اولین‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشی‭ ‬آشنایی‭ ‬با‭ ‬مفاهیم‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬زیرآب‭ ‬با‭ ‬هدف‭ ‬شناسایی‭ ‬و‭ ‬درك‭ ‬هر‭ ‬چه‭ ‬مطلوب‌تر‭ ‬علم‭ ‬باستان‌شناسی‭ ‬دریایی‭ ‬۵‭ ‬دی‌ماه‭ ‬۹۷‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬میزبانی‭ ‬استان‭ ‬مازندران‭ ‬و‭ ‬شهرستان‭ ‬بابل‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬دكتر‭ ‬حسین‭ ‬توفیقیان،‭ ‬مدیر‭ ‬گروه‭ ‬باستان‭ ‬شناسی‭ ‬زیرآب‭ ‬پژوهشگاه‭ ‬سازمان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی،صنایع‌دستی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬در‭ ‬آستانه‭ ‬برگزاری‌است‭ ‬که‭  ‬از‭ ‬تمامی‭ ‬باستان‌شناسان‭ ‬علاقه‌مند‭ ‬به‭ ‬این‭ ‬حوزه‭ ‬دعوت‭ ‬به‌عمل‭ ‬آمده‭ ‬تا‭ ‬از‭ ‬مزایای‭ ‬این‭ ‬كارگاه‭ ‬آموزشی‭ ‬برخوردار‭ ‬شوند‭ . ‬‭/ ‬جام‌جم


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7457/0