printlogo


این دوربین‌های سه‌بعدی شما را به 2500 سال قبل می‌برند
سفر دیجیتال به اعماق تاریخ

‭ ‬شانس،‭ ‬دعوت،‭ ‬افتخار‭ ‬یا‭ ‬هرچیزی‭ ‬كه‭ ‬اسمش‭ ‬را‭ ‬بگذاری‭... ‬حالا‭ ‬من‭ ‬اینجا‭ ‬هستم،‭ ‬در‭ ‬كاخ‭ ‬باشكوه‭ ‬تخت‌جمشید‭. ‬تلاش‭ ‬كردم‭ ‬زیباترین‭ ‬و‭ ‬فاخرترین‭ ‬لباسم‭ ‬را‭ ‬بپوشم‭ ‬تا‭ ‬انگشت‌نمای‭ ‬مهمانان‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬پادشاهان‭ ‬ملل‭ ‬مختلف‭ ‬كه‭ ‬امروز‭ ‬مهمان‭ ‬پادشاهند،‭ ‬نشوم‭.‬

‭ ‬به‭ ‬پله‌های‭ ‬دروازه‭ ‬ملل‭ ‬می‌رسم؛‭ ‬پله‌هایی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬دو‭ ‬سمت‭ ‬مرا‭ ‬به‭ ‬دروازه‭ ‬می‌رساند،‭ ‬یك‭ ‬سمت‭ ‬با‭ ‬ده‭ ‬پله‭ ‬و‭ ‬سمتی‭ ‬با‭ ‬110‭ ‬پله‭. ‬مسیر‭ ‬كوتاه‭ ‬را‭ ‬انتخاب‭ ‬می‌كنم‭. ‬به‭ ‬پله‌های‭ ‬انتهایی‭ ‬كه‭ ‬می‌رسم،‭ ‬چشمم‭ ‬به‭ ‬چشمان‭ ‬دو‭ ‬گاو‭ ‬مشكی‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬تزیینات‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬شده،‭ ‬در‭ ‬دو‭ ‬سمت‭ ‬دروازه‭ ‬ملل‭ ‬گره‭ ‬می‌خورد‭. ‬خوشامدگویی‭ ‬دو‭ ‬سرباز‭ ‬هخامنشی‭ ‬شمشیر‭ ‬به‭ ‬دست‭ ‬كه‭ ‬زیر‭ ‬پای‭ ‬گاوها‭ ‬ایستاده‌اند،‭ ‬چشمانم‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬گاوهای‭ ‬پرهیبت‭ ‬جدا‭ ‬می‌كند‭.‬

‭ ‬به‭ ‬سربازها‭ ‬ادای‭ ‬احترامی‭ ‬می‌كنم‭ ‬و‭ ‬مسیرم‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهم‭. ‬حالا‭ ‬وارد‭ ‬دروازه‭ ‬ملل‭ ‬شده‭ ‬ام؛‭ ‬یك‭ ‬فضای‭ ‬حدودا‭ ‬20‭ ‬در20‭ ‬متری‭ ‬با‭ ‬چهار‭ ‬ستون‭ ‬مشكی‌رنگ‭ ‬كه‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬16‭ ‬متر‭ ‬به‭ ‬سقف‭ ‬می‌رسند؛‭ ‬سقفی‭ ‬چوبی،‭ ‬تزیین‭ ‬و‭ ‬رنگ‌آمیزی‭ ‬شده‭. ‬اینجا‭ ‬ولوله‌ای‭ ‬برپاست؛‭ ‬سفرا‭ ‬و‭ ‬تجار‭ ‬و‭ ‬نمایندگان‭ ‬پادشاهان‭ ‬منتظرند‭ ‬تا‭ ‬یكی‌یكی‭ ‬اذن‭ ‬ورود‭ ‬بگیرند‭. ‬از‭ ‬شرم‭ ‬و‭ ‬خجالت‭ ‬چشمانم‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬كف‭ ‬دوخته‌ام؛‭ ‬كف‭ ‬سالن‭ ‬با‭ ‬ساروج‭ ‬قرمز‭ ‬پوشیده‭ ‬شده‭. ‬اذن‭ ‬ورود‭ ‬داده‭ ‬می‌شود‭ ‬و‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬همراه‭ ‬مهمانان‭ ‬به‭ ‬سمت‭ ‬كاخ‭ ‬داریوش‭ ‬كبیر‭ ‬راهم‭ ‬را‭ ‬ادامه‭ ‬می‌دهم‭. ‬وارد‭ ‬صحن‭ ‬بزرگی‭ ‬می‌شویم؛‭ ‬یك‭ ‬حیاط‭ ‬بزرگ‭ ‬با‭ ‬دو‭ ‬در‭ ‬شمالی‭ ‬و‭ ‬شرقی‭. ‬اینجا‭ ‬هر‭ ‬فرد‭ ‬و‭ ‬هر‭ ‬گروهی‭ ‬با‭ ‬توجه‭ ‬به‭ ‬ایالت‭ ‬و‭ ‬سرزمینش‭ ‬از‭ ‬در‭ ‬سمت‭ ‬شرقی‭ ‬یا‭ ‬شمالی‭ ‬وارد‭ ‬می‌شود‭.‬

تازه‭ ‬رسیده‌ایم‭ ‬به‭ ‬پله‌های‭ ‬آپادانا؛‭ ‬12ـ10‭ ‬پله‭ ‬با‭ ‬شیب‭ ‬ملایم‭. ‬بالا‭ ‬می‌رویم‭ ‬و‭ ‬از‭ ‬سمت‭ ‬شمالی‭ ‬به‭ ‬ایوان‭ ‬آپادانا‭ ‬می‌رسیم‭. ‬ایوان‭ ‬آپادانا‭ ‬حدود‭ ‬12‭ ‬ستون‭ ‬رنگی‭ ‬با‭ ‬ارتفاع‭ ‬22‭ ‬متر‭ ‬دارد؛‭ ‬ستون‌هایی‭ ‬كه‭ ‬سر‭ ‬گاو‭ ‬روی‭ ‬هركدامشان‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬به‭ ‬سقفی‭ ‬چوبی‭ ‬و‭ ‬رنگ‌آمیزی‌شده‭ ‬می‌رسند‭. ‬دل‭ ‬توی‭ ‬دل‭ ‬مهمانان‭ ‬نیست؛‭ ‬نفس‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬بند‭ ‬آمده،‭ ‬داریم‭ ‬به‭ ‬كاخ‭ ‬آپادانا‭ ‬نزدیك‭ ‬می‌شویم؛‭ ‬كاخی‭ ‬بزرگ‭ ‬و‭ ‬باشكوه‭ ‬و‭ ‬زیبا‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬صدر‭ ‬آن‭ ‬داریوش‭ ‬كبیر‭ ‬با‭ ‬آن‭ ‬لباس‌های‭ ‬فاخرش‭ ‬روی‭ ‬تختی‭ ‬زیبا‭ ‬نشسته‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬خوش‭ ‬و‭ ‬بش‭ ‬با‭ ‬مهمانانی‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬زودتر‭ ‬از‭ ‬ما‭ ‬رسیده‌اند؛‭ ‬مهمانانی‭ ‬از‭ ‬سمرقند‭ ‬با‭ ‬هدایایی‭ ‬در‭ ‬دست؛‭ ‬یك‭ ‬گروه‭ ‬از‭ ‬تجار‭ ‬هندی‭ ‬با‭ ‬لباس‌های‭ ‬ساری‭ ‬و‭ ‬یونانیان‭ ‬با‭ ‬ظرف‌های‭ ‬عسل‭ ‬و‭ ‬پارچه‌های‭ ‬كتان‭ ‬در‭ ‬دست‭. ‬اینجا‭ ‬در‭ ‬آپادانا‭ ‬در‭ ‬حضور‭ ‬داریوش‭ ‬هخامنشی‭ ‬و‭ ‬مهمانان‭ ‬سلطنتی‌اش‭...‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7459/0