printlogo


هدست‌های واقعیت تركیبی دقیقا چه كاری انجام می‌دهند؟

هدست‌های‭ ‬واقعیت‭ ‬تركیبی‭ ‬مانا،‭ ‬یك‭ ‬مكمل‭ ‬راهنمای‭ ‬گردشگری‭ ‬است‭. ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬گردشگران‭ ‬وارد‭ ‬منطقه‭ ‬تخت‌جمشید‭ ‬می‌شوند،‭ ‬می‌توانند‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬هِدست‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬غرفه‭ ‬مانا‭ ‬در‭ ‬همان‭ ‬محل‭ ‬اجاره‭ ‬کنند‭ ‬و‭ ‬سپس‭ ‬به‭ ‬بازدید‭ ‬محوطه‭ ‬بروند‭. ‬به‭ ‬این‭ ‬ترتیب،‭ ‬گردشگران‭ ‬هنگام‭ ‬گشت‭ ‬و‭ ‬گذار‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬منطقه‭ ‬باشكوه‭ ‬می‌توانند‭ ‬با‭ ‬قرار‭ ‬دادن‭ ‬هِدست‭ ‬مجازی‭ ‬روی‭ ‬چشمانشان‭ ‬تصویری‭ ‬سه‌بعدی‭ ‬و‭ ‬۳۶۰‭ ‬درجه‭ ‬از‭ ‬منطقه‭ ‬را‭ ‬به‭ ‬صورت‭ ‬نمای‭ ‬اولیه‭ ‬بازسازی‭ ‬شده‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬زمانی‭ ‬كه‭ ‬تخت‌جمشید‭ ‬مورد‭ ‬استفاده‭ ‬قرار‭ ‬می‌گرفته،‭ ‬مشاهده‭ ‬كنند‭. ‬درحال‌حاضر،‭ ‬تصویری‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬هِدست‌ها‭ ‬نمایش‭ ‬داده‭ ‬می‌شود،‭ ‬متحرك‭ ‬نیست‭ ‬و‭ ‬نمایی‭ ‬از‭ ‬ساختار‭ ‬اولیه‭ ‬ساختمان‌ها‭ ‬و‭ ‬كاراكترهایی‭ ‬مانند‭ ‬سربازان‭ ‬و‭ ‬هدیه‭ ‬آورندگان‭ ‬آن‭ ‬دوران‭ ‬به‭ ‬نمایش‭ ‬گذاشته‭ ‬شده‭ ‬اما‭ ‬صادقی‭ ‬می‌گوید‭:  ‬در‭ ‬حال‭ ‬تکمیل‭ ‬این‭ ‬برنامه‭ ‬هستیم‭ ‬تا‭ ‬طی‭ ‬دو‭ ‬سال‭ ‬آینده‭ ‬اآن‭ ‬را‭  ‬به‌صورت‭ ‬متحرك‭ ‬به‭ ‬گردشگران‭ ‬ارائه‭  ‬دهیم‭.‬


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7462/0