printlogo


کار ، کار کیست؟

جلال،‭ ‬جمال‭ ‬و‭ ‬ایمان‭ ‬اعظم‭ ‬صادقی‭ ‬سه‭ ‬برادر‭ ‬مشهدی‭ ‬هستند‭ ‬كه‭ ‬همراه‭ ‬ابوالفضل‭ ‬ناظران،‭ ‬كار‭ ‬بر‭ ‬روی‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬چهار‭ ‬سال‭ ‬پیش‭ ‬شروع‭ ‬كرده‌‭ ‬و‭ ‬بیشتر‭ ‬از‭ ‬هشت‭ ‬ماه‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬به‭ ‬ثمر‭ ‬نشانده‌اند‭. ‬این‭ ‬تیم‭ ‬همگی‭ ‬كارشناس‭ ‬نرم‌افزار‭ ‬هستند‭ ‬و‭ ‬نزدیك‭ ‬به‭ ‬۱۶سال‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬حوزه‭ ‬برنامه‌نویسی‭ ‬و‭ ‬طراحی‭ ‬نرم‌افزارهای‭ ‬سفارش‭ ‬مشتری‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬فعالیت‭ ‬هستند‭. ‬آنها‭ ‬تا‭ ‬پیش‭ ‬از‭ ‬این،‭ ‬استارت‌آپ‌های‭ ‬دیگری‭ ‬را‭ ‬نیز‭ ‬راه‌اندازی‭ ‬كرده‌اند‭ ‬ولی‭ ‬هیچ‌كدام‭ ‬به‭ ‬نتیجه‭ ‬دلخواه‭ ‬نرسیدند،‭ ‬اما‭ ‬این‭ ‬شكست‌ها‭ ‬نتوانست‭ ‬باعث‭ ‬دلسردی‭ ‬آنان‭ ‬شود‭ ‬و‭ ‬با‭ ‬پشتوانه‭ ‬تجربه‌های‭ ‬به‌دست‭ ‬آمده‭ ‬از‭ ‬آن‭ ‬شكست‌ها،‭ ‬پروژه‭ ‬مانا‭ ‬را‭ ‬آغاز‭ ‬کردند‭. ‬با‭ ‬پروژه‭ ‬آنها‭  ‬تاکنون‭ ‬برای‭ ‬
18‭ ‬نفر‭ ‬اشتغالزایی‭ ‬شده‭ ‬است‭.‬

​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7464/0