فراخوان خوانندگی برای بازنوازی «مرغ سحر»

فراخوان خوانندگی برای بازنوازی «مرغ سحر»


علی نعمتی همزمان با بازنوازی تصنیف «مرغ سحر» و تقدیم به محمدرضا شجریان، فراخوان خوانندگی داد. ماجرا از این قرار است که این نوازنده شناخته‌شده ویولن، تصنیف مرغ سحر را با همراهی بهنام ابطحی نواخت و حالا با انتشار این فراخوان قصد دارد آن را با صدا همراه کند. علاقه‌مندان خوانندگی می‌توانند تا پایان مهر با ضبط ویدئویی از اجرای تصنیف مرغ سحر با بازنوازی علی نعمتی و باکیفیت مناسب و ارسال به صفحه اینستاگرام به نشانی aalinemati@ دراین مسابقه شرکت کنند.