حق با شماست

حق با شماست

#اینترنت- کیفیت
بیدار از تهران:
گران‌کردن بسته‌های اینترنت توسط اپراتورها کافی نبود که کیفیت و سرعت اینترنت را نیز کاهش داده‌اند؟ چرا به این وضعیت رسیدگی نمی‌شود؟

#بورس- ضرر
شمسایی از تهران:
جناب رئیس‌جمهور مردم را تشویق به حضور مستقیم به بورس کرد و بسیاری از مردم پس‌انداز حداقلی خود را به بورس آوردند ولی متاسفانه به علت بی‌کفایتی دولت، اندک سرمایه خود را از دست دادند. این موضوع نتیجه اعتماد مردم به دولت بود.

#بیمارستان- تجهیزات
صفری از گرمسار:
بیمارستان معتمدی گرمسار از توابع استان سمنان فاقد امکانات مناسب و اولیه است و نیاز به رسیدگی و تجهیز دارد.

#لفور- روشنایی
زندی از مازندران:
جاده لفور از توابع سوادکوه مازندران با توجه به توریستی‌بودن و تردد بی‌شمار خودروها، فاقد روشنایی لازم است. لطفا به وضعیت این جاده رسیدگی شود.

#زمین‌- خواری- بابل
بهداد از بابل:
تصرف غیرمجاز جنگل و حاشیه رودخانه روستاهای شهر بابل توسط زمین‌خواران به‌شدت افزایش پیدا کرده و متاسفانه بعضی از این افراد در بافت غیرمسکونی به احداث واحد مسکونی اقدام می‌کنند.

#قیمت- نان
هادوی از قم:
برخی نانوایی‌ها به میل خود قیمت نان را بالا برده‌اند. هنگامی که به این اقدام آنها اعتراض می‌شود واکنش بدی نشان می‌دهند و هیچ ترسی هم از گزارش‌های مردمی ندارند.
ضمیه قفسه کتاب