بررسی تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد

بررسی تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد


برنامه زاویه پنهان به تهیه‌کنندگی سعید یوسفی امروز موضوع تبلیغات کاذب درمان ترک اعتیاد را که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شود، بررسی می‌کند.
سعید یوسفی، تهیه‌کننده برنامه دراین‌باره به جام‌جم توضیح داد: در زاویه پنهان از تولیدات گروه سلامت اجتماعی رادیو سلامت بوده و کاملا چالشی و پژوهش‌محور است. ما تبلیغات کاذب و دروغین را زیر ذره‌بین قرار می‌دهیم و با حضور کارشناسان حوزه سلامت و مسوولان رسانه مورد بررسی قرار می‌دهیم. وی ادامه می‌دهد: این برنامه شامل دو آیتم است؛ یکی از آیتم‌ها گزارشگر ما باشید است که با هدف ایجاد تعامل میان مخاطبان پخش می‌شود. محتوای این آیتم به واسطه مردم تامین می‌شود. آیتم دوم با نام میکروفن مخفی است که خودم به عنوان یک فرد نیازمند با مراکزی تماس می‌گیرند که مدعی هستند در حوزه سلامت و پزشکی خدمات می‌دهند، در حالی که تبلیغات کاذب است و بعد با رعایت مسائل حقوقی صحبت‌های آنها در برنامه پخش می‌شود. این برنامه ساعت 13 و 20 از رادیو سلامت پخش می‌شود.