پایان دوستی گلسون و فارل

پایان دوستی گلسون و فارل

کالین فارل و برندان گلسون یک‌بار دیگر با یکدیگر همبازی شده‌اند. این دو در حال حاضر جلوی دوربین فیلمبرداری «بندیش» هستند. کلید فیلمبرداری این درام کمدی هفته قبل بدون سروصدا در ایرلند زده شد. کری کاندون نقش مقابل این دو را در فیلم بازی می‌کند. خط اصلی داستان فیلم درباره دو دوست قدیمی و دیرینه (فارل و گلسون) است که در نقطه‌ای دورافتاده و متروک در جزیره‌ای ایرلندی زندگی می‌کنند. زمانی که یکی از این دو نفر قصد دارد به این دوستی دیرینه خاتمه دهد، چالش اصلی داستان فیلم آغاز می‌شود. دوست دیگر که به‌‌دنبال یافتن دلیل دوست صمیمی خود برای خاتمه دوستی است، تلاش می‌کند مانع از انجام این کار شود. مارتین مکداناگ کارگردان فیلم، قبل از این کمدی درام جنایتکارانه بسیار موفق «در بروژ» را با فارل و گلسون ساخته است. بندیش برای نمایش عمومی در اواخر بهار 2022
آماده می‌شود./ گاردین