نسخه Pdf

لزوم ثبت وقایع کرونا در مجموعه‌های تلویزیونی

لزوم ثبت وقایع کرونا در مجموعه‌های تلویزیونی

کرونا پدیده شومی بود که انسان امروز را غافلگیر کرد. مردم کشور ما هم از اواخر سال 1398 تا حدود سه سال بعد، به‌شدت درگیر این ویروس منحوس بودند.

هر چند به یمن تمهیدات بهداشتی به ویژه واکسیناسیون گسترده، این ویروس کنترل شد و امروز دیگر مردم در امان هستند، طوری که می‌توان این روزها را دوران «پسا کرونا» لقب داد، اما این مقطع از تاریخ معاصر باید سوژه فعالیت رسانه‌ای عمیق قرار بگیرد. به ویژه برگ‌های درخشانی چون تلاش مدافعان سلامت و کادر درمانی کشورمان، گروه‌های جهادی، کمک‌های خیرانه و همچنین کار بزرگ دانشمندان ایرانی در تولید واکسن بومی. البته جنبه‌های تلخ و ناگوار این بخش از تاریخ هم باید هدف واکاوی و بازنمایی قرار بگیرد. 
مجموعه تلویزیونی «آزادی مشروط» که سال قبل از سیما پخش شد، تلاشی متفاوت برای نمایش وقایع روزمره ایام شیوع ویروس منحوس کرونا بود. این سریال البته در ژانر کمدی ساخته شده است و می‌تواند در بستر سرگرمی مخاطب را به مرور بسیاری از حوادث و ایثارگری‌ها و زشتی و زیبایی‌های آن ایام ببرد. قبل از آن نیز سریال «موج اول» با رویکردی تاریخ نگارانه به این موضوع پرداخت. این روزها نیز سریال «همه‌گیری» بخشی از وقایع و حقایق آن مقطع ملتهب از تاریخ کشورمان را نمایش می‌دهد.
نکته مهم این است که رسانه‌ها قبل از فجایع باید نسبت به وقوع آنها هشدار دهند، در حین فاجعه باید تسکین دهنده و توأم با آگاهش‌بخشی باشند و در دوران پس از فاجعه باید به یادآوری ناگفته‌ها و کمتر شنیده‌ها و ثبت تجربه برای موقعیت‌های مشابه آینده مشغول شوند. سریال همه‌گری هم ازجمله کارهای پس از واقعه محسوب می‌شود و قصد دارد مانع فراموشی ازخودگذشتگی مردم و قهرمانان گمنامی شود که مانند دوران دفاع مقدس، بی‌ادعا به یاری همنوعانشان رفتند و برخی از آنها نیز به شهادت رسیدند.  گرچه یادآوری دوران کرونا برای بسیاری از مردم گزنده است اما آن شرایط خاص اجتماعی و عبور موفقیت‌آمیز کشورمان از آن دوران، هیچ‌گاه نباید از خاطره‌ها زدوده شود و کارکرد مجموعه‌هایی چون همه‌گیری  یادآوری است.

مهدی امیدی - کارشناس