تناقض میان حجاب و حجاب‌استایل

تناقض میان حجاب و حجاب‌استایل

به‌طور‌کلی در مورد حجاب‌استایل‌ها باید گفت که این اصطلاح، خود متناقض است. حجاب و استایل دو مفهوم غیرقابل‌جمع هستند. اگر کسی استایل خود را حجاب و محجبه‌بودن انتخاب کرده باید نوعی پوشش را انتخاب کند که مانع از فخرفروشی و جلوه‌گری باشد.

استایل‌ بودن حجاب به معنای پوشیدگی و ایجاد منعی برای دیده‌شدن ظواهر زنانه در زمان حضور او در جامعه و استتاری برای دیده‌نشدن توسط مردان است. فلسفه این پوشیدگی برای حضور زن در جامعه بدون درنظرگرفتن یا اولویت‌ندادن به جاذبه‌های جنسیتی در ظاهر اوست. برای آن‌که زن به‌عنوان کالا دیده نشود. دقیقا برعکس همان نگاهی که فلسفه حجاب‌استایل‌ها به زن به‌عنوان محلی برای عرضه‌گری نوعی از سبک‌زندگی و جلوه‌گری جهت مارکتینگ نهاده شده و طبق آن رفتار می‌شود. هدف از پوشش اسلامی یا حجاب آن است که به فرد قبل از زن یا مرد بودن آن به‌عنوان انسان نگاه شود و نه به‌عنوان جنس خاص با کارآیی جنسی خاص. حجاب‌استایل به‌عنوان یک غلط اصطلاحی امروز در سطح جامعه ترویج می‌شود. در مواجهه با این پدیده باید این نوع پوشش را به‌عنوان نوعی از پوشش و معمولا هم مغایر با حجاب یا پوشیدگی اسلامی دانست و در انتخاب این نوع از پوشش باید در نظر داشت که این مدل از حجاب به‌دلیل جلوه‌گری در آن انتخاب محجبه‌بودن نیست؛ بلکه تنها انتخاب نوعی از لباس‌پوشیدن است. باید دانست که موضوع پوشش و حجاب یک موضوع کاملا برگرفته از فرهنگ جوامع است که از مسائل مهم تربیتی محسوب می‌شود که بدون درنظرگرفتن آن نمی‌توان به این مسأله پرداخت.