ترکیه از چشم ایرانی‌ها افتاد

ترکیه از چشم ایرانی‌ها افتاد

سال‌ها بودکه گشت وگذاردرکشور ترکیه برای ایرانی‌ها حکم باغ دلگشا را داشت. این کشورهمواره جزو اولین مقاصد سفرهای خارجی جامعه ایرانی بود و حتی افزایش قیمت ارز و گران‌تر شدن هزینه سفربه این کشور باعث کاهش علاقه آنها نشده بود، همین بود که ایرانی‌ها طی یک دهه گذشته جزو سه خریدار اول خانه درترکیه هم بودند اما حالا آمارها نشان می‌دهد که خریداران ایرانی خانه در ترکیه به شکل فاحشی کم شده‌اند.

خریداران خانه نصف شدند
طبق داده‌های مرکز آمار ترکیه، ایرانی‌ها در سال ۲۰۲۳ تعداد 42۷۲ فقره خانه در ترکیه خریداری کرده‌اند که نسبت به سال گذشته کاهش ۴۸‌درصدی داشته است.

خانه نمی‌خریم!
درحالی تعداد ماهانه خرید خانه از سوی ایرانی‌ها در ترکیه طی سال۲۰۲۱ حتی به ۱۴۰۰ تا ۱۵۰۰ باب نیز رسیده بود، حالا این تعداد در سه ماه پایانی سال ۲۰۲۳ به ترتیب ۲۳۵، ۲۳۴ و ۲۰۵ فقره رسیده است.

تسهیل قانون ملک در ترکیه
این سقوط خرید ملک از دو جهت بسیار حائزاهمیت است؛ اولا از سال ۲۰۱۸ به بعد قوانین خرید ملک در ترکیه تسهیل شده و ثانیا ایران نیز از آن سال به بعد تحت شدیدترین تحریم‌ها قرار گرفت.

چرا ترکیه از چشم افتاد؟
کارشناسان معتقدند که کاهش جذابیت خرید ملک درترکیه(به دلایل مشکلات ساختاری اقتصاد ترکیه) به همراه کاهش انتظارات تورمی در ایران از دلایل مهم سقوط خرید خانه در ترکیه توسط ایرانی‌ها بوده‌است.