اقدام تحولی معاونت صدا در انتخابات

مدیر ایران‌صدا مطرح کرد

اقدام تحولی معاونت صدا در انتخابات

مهدی شاملو، مدیر ایران‌صدا با بیان اقدام ویژه ایران‌صدا به‌عنوان سکوی پایه رادیو برای انتخابات تاکید کرد که برای این دوره از انتخابات کارهای ویژه و خاصی طراحی شده است.

مدیر ایران‌صدا با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته ویژه انتخابات عنوان کرد: برای انتخابات امسال علاوه بر تولیدات محتوایی که شامل برنامه‌سازی، تهیه پادکست‌های ویژه و کتاب‌های گویا برای انتخابات است ایران‌صدا به‌عنوان بزرگ‌ترین سکوی صداپایه کشور چند اقدام ویژه و خاص انجام داده است. ایران‌صدا برای هریک از نامزدهای انتخابات یک بخش و صفحه اختصاصی ایجاد کرده است. ذیل این صفحه نامزدها می‌توانند صداهای مربوط به معرفی و تبلیغات خودشان و حامیان را بگذارند.
وی ادامه داد: البته صداها چند دسته دارد. دسته اول: صدای استخراج‌شده از ویدئوی 20 دقیقه‌ای که ویژه200 کانال انتخابی تلویزیون تولید شده است. دسته دوم: صدای استخراج‌شده از ویدئوهای بارگذاری‌شده از سکوی تلوبیون است. دسته سوم: صدای ویژه‌برنامه‌های مناظرات انتخاباتی است که توسط معاونت در بخش ویژه انتخابات سکوی ایران‌صدای استان‌ها در هر استان تولید شده و به یک حوزه انتخابیه اختصاص دارد. فهرست استان‌ها وحوزه انتخابی نامزدها وسپس ویژه‌برنامه‌های مناظره وصفحات اختصاصی نامزدها قابل دسترسی است.
لازم به ذکر است پخش به‌صورت Play List بیش از200 کانال انتخاباتی متناظر با حوزه انتخابیه دسته‌بندی استان/ حوزه انتخابیه را نیز راه‌اندازی کرده است.