قتل شوهر سابق همسر در خیابان

قتل شوهر سابق همسر در خیابان

مردی در جریان تعقیب و گریز با شوهر سابق همسرش، او را با خودروی مزدا3 زیر گرفت و باعث مرگ وی شد.

به گزارش خبرنگار جام‌جم، ساعت 17 و 50 دقیقه سی‌ام بهمن امسال، شخصی با پلیس 110 تهران تماس گرفت و اطلاع داد در شرق تهران مردی تصادف کرده و در کوچه‌ای بن‌بست افتاده است. ماموران با حضور در محل، دریافتند مصدوم به بیمارستان منتقل شده است و با تحقیق از شاهدان متوجه شدند که مصدوم به آنها گفته خودروی نیسانش در خیابان پارک است و راننده خودروی مزدا3 او را زیر گرفته و گریخته است. ماموران با جست‌و‌جو در اطراف، نیسان را یافتند و باشناسایی هویت مالک آن، خانواده وی هم شناسایی شد. این مرد ساعت 11 صبح روز بعد فوت کرد و در ادامه تحقیقات، مرد 40 ساله به نام شهرام که مظنون پرونده قتل بود، بازداشت شد. متهم به قتل روز گذشته به شعبه پنجم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و در اظهاراتش گفت: مقتول شوهر سابق همسرم است که سه سال قبل از او جدا شده بود. وی از زمانی که متوجه ازدواج من و همسرم شد، برای همسرم مدام ایجاد مزاحمت می‌کرد. روز حادثه دنبال زنم رفتم تا از محل کارش او را به خانه منتقل کنم که شوهر سابقش دنبال‌مان افتاد و تعقیب‌مان کرد. در جریان این تعقیب و گریز وارد کوچه‌ای بن‌بست شدیم؛ او خودرویش را در خیابان گذاشت و پیاده دنبال‌مان وارد کوچه شد. من دنده‌عقب گرفتم تا از دست او فرار کنم که به وی اصابت کرده و او را زیر گرفتم. بعد از ترس‌مان فرار کرده و به خانه آمدیم، بعد از دستگیری فهمیدم او مرده است. محمدجواد شفیعی، بازپرس شعبه پنجم دادسرای جنایی تهران با تایید این خبر به جام‌جم گفت: تحقیقات از متهم در حالی ادامه دارد که قرار شد همسرش نیز احضار و مورد تحقیقات برای افشای دیگر ابعاد پرونده قرار گیرد.