ضعف قانون در برخورد با مدعیان طب سنتی

ضعف قانون در برخورد با مدعیان طب سنتی

شاید به دلیل اقبال زیاد مردم به طب سنتی که به واسطه سرخوردگی از طب مدرن و پزشکانی باشد که بیشتر از درمان از بیمار پول می‌گیرند سبب سردرگمی بیماران شده است.

هرچه هست تعداد شیادانی که به نام طب سنتی سر مردم کلاه می‌گذارند و به جای درمان دردی بر دردهای‌شان اضافه می‌کنند، زیاد است. نفیسه حسینی‌یکتا، مدیرکل دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، درباره این غیرمجازها می‌گوید: آماری از تعداد مراکز غیر‌مجاز نداریم و در مورد میزان مرگ‌های ناشی از خدمات غیرمجاز طب سنتی نیز آمار در اختیار سازمان پزشکی قانونی است و وزارت بهداشت در این مورد اطلاعاتی ندارد.

به گفته وی اکنون ۴۷ سلامتکده طب سنتی در کشور مشغول ارائه خدمات تخصصی طب سنتی به مردم هستند. در این مراکز متخصصان طب سنتی ایرانی ارائه خدمت می‌دهند. ۵۰۰ فارغ‌التحصیل در حوزه طب سنتی در کشور داریم و ۲۴۰ دانشجو نیز در رشته طب سنتی در کشور مشغول تحصیل هستند. برای تحقق اهداف ملی و ادغام طب سنتی در نظام شبکه بهداشت و درمان کشور نیازمند نیروهای تخصصی بیشتری در حوزه طب سنتی هستیم بنابراین توسعه دانشکده‌ها و گروه‌های آموزشی طب سنتی جزو سیاست‌های وزارت بهداشت است.وی همچنین می‌افزاید: «آمار دقیقی از افرادی که بدون مجوز و بدون داشتن صلاحیت در کشور خدمات طب سنتی ارائه می‌کنند، نداریم اما تعدادشان خیلی زیاد است. نگاهی به فضای مجازی و تبلیغات طب سنتی نشان می‌دهد، افراد خیلی زیادی در کشور مشغول فعالیت در زمینه طب سنتی هستند. آنچه مسلم است، این که خدمات طب سنتی مورد علاقه و مطالبه مردم است و اگر بتوانیم این تقاضا را با تعداد مراکز کافی و عرضه مناسب پاسخ و این خدمات را به شکل مناسب در اختیار مردم قرار دهیم. قاعدتا توسط افراد غیر‌مجاز پاسخ داده نمی‌شود.»وی در عین حال می‌پذیرد که قوانین تعزیراتی کنونی کشور برای جلوگیری از فعالیت مراکز غیرمجاز طب سنتی بازدارنده نیست و نیازمند بازبینی است. این مسأله باعث شده وقتی فرد متخلف شناسایی می‌شود مجازات برای او بازدارنده نباشد. به گفته مدیر کل طب سنتی وزارت بهداشت این بازبینی اکنون در وزارت بهداشت در حال انجام است.

کبری فرشچی - گروه جامعه