توسعه کتابخوانی دغدغه رئیس‌جمهور شهید

توسعه کتابخوانی دغدغه رئیس‌جمهور شهید

رئیس‌جمهور شهید راه خدمت، در راه اعتلای فرهنگ از جمله توسعه کتابخانه‌های عمومی، دسترسی مردم به کتاب، افتتاح کتابخانه‌های مرکزی و توسعه کتابخانه‌های سیار قدم‌های ماندگاری برداشت.

افتتاح یا تخصیص اعتبار برای تجهیز و تکمیل طرح‌های عمرانی کتابخانه‌های نیمه‌تمام در سفرهای استانی از مصادیق آنهاست. بر همین اساس ۲۴آبان‌ماه۱۴۰۱بود که رئیس‌جمهور شهید در مراسم پاسداشت روزکتاب،کتابخوانی وکتابدار گفت: «وزارت ارشاد گسترش کتابخانه‌های عمومی و دسترسی آسان به کتاب را در دستور کار قرار دهد.» همچنین رئیس‌جمهور شهید در هفتم آذرماه سال گذشته، دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله سازمان برنامه و بودجه را ملزم به همکاری برای رفع مشکلات کتابداران و همچنین دسترسی آسان به کتاب در سبد خانوار کرد. رئیس‌جمهور مردمی دربخش دیگری ازدستور خود،نهادکتابخانه‌های عمومی کشورووزارت آموزش‌و‌پرورش را برای استفاده هرچه بیشتر جهت دسترسی آسان به کتاب از سوی دانش‌آموزان و ایجاد زنگ مطالعه در مدارس مأمور کرد. ابلاغ دستور رئیس‌جمهور برای اتمام طرح‌های نیمه‌تمام کتابخانه‌ای کشور که در ابتدای آذرماه سال گذشته در حاشیه جلسه هیأت دولت مطرح شد، یکی دیگر از دغدغه‌مندی‌های رئیس‌جمهور شهید به موضوع کتاب را نشان می‌دهد.