تفریحات با اعمال شاقه

تفریحات با اعمال شاقه


مرحوم ابوی همیشه می‌فرمودند زیارت حرم امام رضا(ع) نعمت بزرگی است كه خداوند به ایرانی‌ها هدیه داده و عظمت آن را فقط خدا می‌داند! سپس نقل كردند كسی خواب دیده است گنبد حرم حضرت رضا(ع) شكافته شد و حضرت عیسی(ع) و حضرت مریم(س) آمدند و زیارت كردند. فردا صبح كه به حرم رفت، حرم یكمرتبه تاریك و خلوت و گنبد شكافته شد و همان ماجرایی را كه شب پیش در خواب دیده بود، تكرار شد! بعد هم دو باره هودجی كه آنها را آورده بود از سقف گنبد بیرون رفت، فضا روشن و حرم شلوغ شد.
مرحوم ابوی همیشه می‌گفتند توفیق زیارت ربطی به داشتن پول ندارد. 40 سال بود كه می‌رفتیم مشهد و همیشه یكی دو اتاق اجاره می‌كردیم! تا این اواخر كه حاج‌آقا می‌دیدند من عیالوار هستم و اجازه می‌دادند یك منزل مستقل را اجاره كنیم. هر وقت هم كسی می‌خواست مكانی را در اختیار ما بگذارد، ایشان می‌گفتند: منزل هست، ولی منزلی نبود. بعد متوجه می‌شدیم منظورشان این است كه در مشهد منزل هست. بعدها یاد گرفتم هر وقت می‌خواهیم به مشهد برویم، به دو سه نفر از دوستان بسپارم چند جا را نشان كنند كه وقتی ما به مشهد رفتیم، یكی از آنها را بگیریم. ایشان كمترین تقیدی درباره جایی كه سكونت می‌كردند، نداشتند و فقط به فكر زیارت حرم و عبادت بودند و غرق لذت می‌شدند، ولی برای ما سخت بود و به شوخی می‌گفتیم تفریحات با اعمال شاقه! تفریح مرحوم ابوی زیارت بود. گاهی دوستان به شوخی می‌گفتند خانه‌هایی كه شما در مشهد اجاره می‌كنید، سال آخر عمرشان است و بعد از رفتن شما آنها را می‌كوبند و می‌سازند! به این ترتیب ما همیشه لحظات آخر عمر آن خانه‌ها را درك می‌كردیم!
همیشه وقتی می‌خواستیم به مشهد برویم، ایشان می‌گفت: طوری برویم كه سر راهمان حضرت عبدالعظیم(ع) را هم زیارت كنیم! می‌گفتند مردم تهران و ری اگر هفته‌ای یك بار به زیارت ایشان نروند، جفا كرده‌اند! یك بار موقع بازگشت از مشهد، نیمه شب بود كه به حرم حضرت عبدالعظیم(ع) رسیدیم و درها را بسته بودند! مرحوم ابوی گفتند اثاثیه را همین جا پشت در حرم می‌گذاریم و می‌مانیم تا در حرم باز شود!
مرحوم ابوی بسیار علاقه داشتند همراه مردم زیارت كنند و هر چه سعی می‌كردم ایشان را طوری ببرم كه از فشار جمعیت اذیت نشوند، خودشان عمداً به سمتی می‌رفتند كه جمعیت زیاد بود. می‌گفتند در زیارت باید سر از پا نشناسی و در میان سیل جمعیت گم شوی، نمی‌شود اتو كشیده به حرم رفت و برگشت! همیشه وقتی به حرم حضرت معصومه(ع) می‌رفتند، بیش از یك ساعت می‌ایستادند وهمه معتقد بودند ایشان با امام رضا(ع) ارتباط بسیار قوی دارند. می‌فرمودند در اینجا باید همه معصومین(ع) را زیارت كرد!