ســـــرگـــرم با علم

ســـــرگـــرم با علم


مرحوم سیدجلال آشتیانی هم می‌گفتند: اوایل كه ایشان به قم آمده بودند، در درس مرحوم آیت‌ا... بروجردی متوجه جایگاه علمی ایشان شدم و درخواست كردم مطالب استادشان مرحوم غروی اصفهانی را برای ما نقل كنند. رفتم و بعد از دو سه ماه متوجه شدم اشكال درسم دو تا شد، چون از یك طرف درس استاد را نمی‌فهمیدم و از طرف دیگر متوجه مطالب درس آقای غروی اصفهانی نمی‌شدم، چون ایشان بدون توضیح كامل درباره مطالب آقای غروی، شروع به نقد آنها می‌كرد و نقد مطالب از خود مطالب مشكل‌تر بود!
مرحوم آقا معتقد بودند: فرد باید ابتدا در همه این دروس فارغ‌التحصیل شده باشد و بعد به درس ایشان بیاید، چون مثل درس خود مرحوم غروی اصفهانی، كسی تحمل درس مرحوم ابوی را نداشت و یك اتاق هم پر نمی‌شد! ایشان در قم درس خارج دیگران را می‌رفتند، ولی واقعیت این است كه بیشتر برای احترام به مدرسین بود. یك بار از ایشان پرسیدم: «مگر به این دروس نیاز داشتید؟» فرمودند: «نه، ولی آدم باید سرش گرم به یك كار علمی باشد.»