تحصیل 40 هزار خارجی در دانشگاه‌های ایران

تحصیل 40 هزار خارجی در دانشگاه‌های ایران

عبدالحمید علیزاده، مدیركل امور دانشجویان غیرایرانی سازمان امور دانشجویان اعلام كرد: حدود۴۰ هزار دانشجوی خارجی در كشور حضور دارند. وی با تاكید بر این كه امسال 35 دانشگاه در بحث جذب دانشجویان خارجی فعال هستند، افزود: حدود ۲۸ هزار دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت علوم، 8000 دانشجوی خارجی در دانشگاه آزاد اسلامی و 3000 دانشجوی خارجی در دانشگاه‌های تحت پوشش وزارت بهداشت تحصیل می‌كنند. علیزاده درباره گستردگی رشته‌های مورد تقاضای دانشجویان خارجی گفت: درحال حاضر می‌توان رسما عنوان كرد تقریبا در همه رشته‌هایی كه یك فرد خارجی مجاز به تحصیل در آن است دانشجوی خارجی داریم. علیزاده گفت: خدمات تخصصی و فوق‌تخصصی آموزش عالی ایران به متقاضیان خارجی در سه بخش پذیرش دانشجوی خارجی، طرح‌های مشترك تحقیقاتی و ارتباطات از طریق پارك‌های علم و فناوری و شركت‌های دانش‌بنیان صورت می‌گیرد./ جام‌جم