دارو فله‌ای می‌شود!

دارو فله‌ای می‌شود!

گران شدن كاغذ، تنها بر مطبوعات و نوشت‌افزار تأثیر ندارند. بخش عظیمی از زمینه‌های پزشكی، درمانی و معیشتی مردم را شامل می‌شود. شهرام شعیبی، سخنگوی سازمان غذا و دارو، با اشاره به تأثیرات گرانی و نایاب شدن كاغذ، در صنعت غذا و دارو به ما می‌گوید: «گران شدن كاغذ بر بسته‌بندی این محصولات و در نهایت بر كیفیت آنها تأثیر خواهد داشت.»  تولید کنندگان مواد غذایی كه در بسته‌بندی خود از فرآورده‌های كاغذی استفاده می‌كنند، در زمینه ایمنی، دچار مشكل خواهند شد. این اما تنها مشكلی نیست كه كمبود كاغذ، در صنایع غذایی ایجاد می‌كند. شاید بخش عظیمی از كمبود كاغذ، صنعت بسته‌بندی دارو را دچار اختلال كند. شعیبی توضیح می‌دهد: در صورتی كه با كمبود كاغذ در بسته‌بندی مواجه شویم، مجبور به بسته‌بندی فله‌ای دارو هستیم.  این اتفاق اما به پایداری داروها آسیب می‌زند و این امكان وجود دارد كه با دسترسی راحت داروها برای بچه‌ها، آسیب‌ها و مصمومیت‌های دارویی، بیشتر هم بشود.هرچند شعیبی می‌گوید كمبود كاغذ روی هزینه داروها هم تأثیر خواهد داشت و ممكن است، با افزایش دارو مواجه باشیم.