5 دلیل جنایی برای رازگشایی از مرگ زن جوان

5 دلیل جنایی برای رازگشایی از مرگ زن جوان

پنج دلیل بازپرس دادسرای جنایی تهران كافی بود كه مردجوان كه مدعی است همسرش خودكشی كرده، به عنوان تنها مظنون در قتل بازداشت شود.
به گزارش خبرنگار جنایی جام‌جم، روزهای پایانی هفته گذشته خانواده‌ای با حضور نزد محمدتقی شعبانی، بازپرس شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی تهران شكایتی را مطرح كردند و گفتند كه از داماد خانواده بابت نقش داشتن وی در مرگ دختر جوانشان شكایت دارند و گمان می‌كنند كه باعث قتل او شده باشد.
پدر این زن در جریان تحقیقات به بازپرس جنایی گفت: دخترم سال‌ها پیش ازدواج كرد و ثمره زندگی مشتركشان فرزندی بود. آنها زیاد با هم اختلاف نداشتند تا این‌كه این اواخر دعوا و درگیری‌های مختلفی داشتند و حتی كارشان به مشاجره‌های زیادی كشیده شد. اما این مشكلات باعث نشد كه او از همسرش جدا شود و همیشه سعی داشت به اختلافات پایان دهد. دخترم فرد شاد و سرزنده‌ای بود و افسرده یا پرخاشگر نبود.
 وی افزود: آن روز چند بار با خانه و تلفن دخترم تماس تلفنی گرفتیم تا از حال و روزش در این روزهای قرنطینه جویا شویم، اما او پاسخ نداد. تصمیم گرفتم كه برای دیدن آنها به خانه‌اش بروم كه دامادم با من تلفنی تماس گرفت و اطلاع داد كه حال دخترمان بد شده است. به بیمارستان كه رسیدیم متوجه مرگ دخترم شدم. دامادم مدعی بود، دخترم بعد از نوشتن وصیتنامه با خوردن قرص خودكشی كرده است. مطمئن هستیم كه دامادمان او را به قتل رسانده و خودكشی در كار نیست. بنابراین از او به اتهام قتل عمد شكایت داریم.
 با توجه به گفته‌های پدر خانواده، مادر زن فوت‌شده نیز گفته‌های مشابهی را مطرح كرد و او نیز از داماد خانواده شكایت كرد.
 در پی شكایت این زوج، داماد خانواده برای مشخص شدن ابعاد پرونده مرگ همسرش به شعبه چهارم بازپرسی دادسرای جنایی تهران منتقل شد و با طرح ادعاهای عجیب به بازپرس جنایی گفت: من همسرم را دوست داشتم. روز حادثه در یكی از اتاق‌های خانه بودم كه همسرم سمتم آمد و ابتدا دستنوشته و وصیتنامه‌ای را به من داد و اعلام كرد كه مهریه‌اش را به من بخشیده است. برگه را خواندم و توجهی نكردم و آن را به كناری پرت كردم. بعد هم 210 قرص خورد. فكر كردم قرص نعنا است و جلوی او را نگرفتم.
با توجه به ادعاهای عجیب این مرد، بازپرس جنایی از ماموران اداره دهم پلیس آگاهی تهران خواست تا تحقیقات ویژه‌ای را در این باره انجام دهند. این در حالی بود كه ماموران هرچه از تنها مظنون پرونده خواستند كه دستنوشته و وصیتنامه‌ای كه زنش نوشته را به آنها تحویل دهد از ارائه این مدرك خودداری كرد. همین شك پلیس را بیشتر كرد و روند رسیدگی به پرونده وارد مرحله جدیدی شد. در این مرحله بازپرس جنایی با وجود پنج دلیل قضایی دستور بازداشت او را صادر كرد.
خودكشی زن در مقابل همسرش و ممانعت نكردن او، خوردن 210 قرص، اطلاع به خانواده همسرش بعد از مرگ، دیر‌رساندن همسرش به بیمارستان و ارائه نكردن دستنوشته به پلیس، دلایل بازپرس جنایی برای بازداشت این مرد بود.