50 قسم برای بی‌گناهی در قتل شوهر صیغه‌ای

50 قسم برای بی‌گناهی در قتل شوهر صیغه‌ای

زن جوان که متهم بود شوهر صیغه‌ای خود را به قتل رسانده، با 50 قسم از مجازات قصاص نجات یافت. این حکم دیروز در دیوان عالی کشور مهر تایید خورد.
به گزارش خبرنگار جام جم، رسیدگی به این پرونده از سال 92 و به دنبال ناپدید شدن مرد مهندسی آغاز شد. همسر این مهندس به مأموران گفت: ما مقیم آلمان هستیم و چندی قبل برای کار به‌صورت موقت به ایران آمدیم. چندی قبل شوهرم زنی به نام فتانه را به عقد موقت خود درآورد و با او ارتباط داشت. دو روز است از همسرم بی‌خبرم و تصور می‌کنم این زن از سرنوشت شوهرم خبر داشته باشد.
در ادامه مأموران سراغ فتانه رفته، اما او از سرنوشت شوهرش اظهار بی‌اطلاعی کرد. این در حالی بود که همسایه‌های فتانه مدعی بودند دو روز قبل وقتی از خواب بیدار شدند، متوجه لکه‌های خون در حیاط شدند. همزمان هم جسد سوخته مهندس جوان در حاشیه شهر پیدا شد.
با کشف این سرنخ‌ها، فتانه دستگیر شد و این بار به قتل با همدستی برادرش اعتراف کرد و گفت: متوجه شده بودم همسرموقتم به من خیانت کرده و با منشی خود ارتباط دارد. به همین دلیل با همدستی برادرم او را کشتیم. بعد هم با کمک شوهر سابقم، جسدش را به بیرون از شهر برده و آتش زدیم.
در ادامه دو متهم دیگر هم دستگیر شدند. با تکمیل تحقیقات، پرونده به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد و متهمان در شعبه دوم پای میز محاکمه قرار گرفتند. فتانه در این جلسه ادعای جدیدی مطرح کرد و گفت: وقتی فهمیدم همسر موقتم به من خیانت کرده، با کمک برادرم دست و پای او را بستیم که شبانه خود را به پنجره رسانده و به پایین سقوط کرده بود. وقتی متوجه مرگش شدیم از ترس جسدش را به بیرون شهر برده و آتش زدیم.
برادر فتانه هم ادعا کرد؛ ما در مرگ مهندس جوان نقشی نداشتیم و او خودش را از پنجره به پایین پرت کرد.
قضات این ماجرا را از موارد لوث تشخیص داده و از اولیای دم خواستند 50 نفر را برای قسامه به دادگاه بیاورند که نتوانستند. در ادامه متهمان 50 بار برای بی‌گناهی خود قسم خوردند و حکم تبرئه‌شان صادر شد.
با اعتراض اولیای دم پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شد که قضات دیوان عالی کشور این حکم را تایید کردند.