بیمه همگانی سلامت در اولویت قرار گیرد

بیمه همگانی سلامت در اولویت قرار گیرد

امرا... امینی استاددانشگاه


آنچه اقشار کم‌درآمد و آسیب‌پذیر جامعه را تحت‌فشار قرار می‌دهد، ناتوانی برای پرداخت هزینه‌های درمان و مایحتاج اصلی زندگی است. ظاهرا یکی از پیشنهادات کمیسیون تلفیق بودجه در تبصره14 بودجه1400 بحث بیمه همگانی سلامت است که شاید در سال اول خیلی کارایی نداشته باشد اما گام برداشتن در این زمینه باعث اجرای عدالت در سال‌های بعد خواهد شد. هرچند پیشنهادات دیگر مبنی بر اعطای یارانه بنزین به هر کد ملی هم طرح کارشناسی و عدالت محوری است اما با توجه به محدودیت منابع شاید همه موارد قابل‌اجرا نباشد، ازاین‌رو باید در نظر داشت همه مردم ایران باید از یارانه بنزین بهره‌مند شوند. اکنون افرادی که ثروتمندترند و خودروی بیشتری دارند از یارانه بیشتری بهره‌مند خواهند شد که از عدالت دور است. همچنین افزایش یارانه نقدی فقط باید برای اقشار کم‌درآمد اتفاق بیفتد و یارانه افراد غیرنیازمند حذف شود تا دست دولت هم برای اعطای یارانه به بخش تولید بالا برود و هم یارانه اقشار کم‌درآمد افزایش یابد. اگر دولت تصمیم بگیرد یارانه غیر نیازمندان را حذف کند بدون فشار تورمی یارانه محرومان افزوده خواهد شد که این یارانه می‌تواند به دو بخش نقدی و غیرنقدی تقسیم شود اما با توجه به پیشنهادات داده‌شده، توجه به بخش درمانی باید در اولویت قرار بگیرد.