شبکه آموزش سیما طلایه‌دار حرکت علمی کشور

شبکه آموزش سیما طلایه‌دار حرکت علمی کشور

 همچنان که می‌دانیم، رسانه ملی ظرفیت بسیار خوبی درخصوص گسترش و عمق‌بخشی روند مبارک حرکت علمی کشور دارد.
شبکه آموزش سیما، به‌ویژه پس از یک دوره عملیات فاخر و موفقیت‌آمیز یک‌ساله در پوشش گسترده آموزشی پایه‌های مختلف تحصیلی در دوره بیماری کرونا، بیش از گذشته این مهم را در منظر افکار‌عمومی ثابت کرد که این شبکه و درمجموع خود رسانه ملی تا چه میزان دارای امکان برنامه‌ریزی، سازماندهی و کمک به تحرک علمی - آموزشی و تحقیقاتی در روند حرکت علمی کشور است.
با توجه به نام و عنوان شبکه آموزش و محوریت فعالیت‌های این شبکه ارزشمند، پر‌ظرفیت و راهبردی و این‌که هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور تبدیل ایران به مرجع علمی و فناوری جهان قلمداد شده است، می‌توان این شبکه پر‌ظرفیت را در این هدف راهبردی فعال کرد.
در این خصوص، نکات ذیل قابل ذکر است؛
۱- با توجه به بیش از 20 نوبت تأکید مقام معظم رهبری بر ضرورت برنامه‌ریزی برای تبدیل ایران اسلامی به مرجع علمی و فناوری جهان و این‌که معظم‌له فرموده‌اند «‌هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور، تبدیل ایران به مرجع علمی جهان است.‌« می‌توان این هدف اصلی یعنی تلاش برای تحقق مرجعیت علمی ایران در جهان را در شبکه آموزش نیز هدف اصلی تلقی کرد و همه برنامه‌ریزی‌ها و فعالیت‌ها را بر‌اساس آن چیدمان کرد.
۲- نظر به این‌که در بند نخست سیاست‌های کلی نظام در علم و فناوری، ذکر شده است که «‌جهاد مستمر علمی با هدف کسب مرجعیت علمی و فناوری در جهان‌«‌، لذا شایسته است با رویکردی علمی، جهادی و جامع، در همین مسیر تلاش
و برنامه‌ریزی کرد.
۳- همچنین در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نیز در یک هدف اصلی و یک راهبرد کلان، همین موضوع مرجعیت علمی مورد تاکید و تصریح قرار گرفته است و در مقدمه نقشه جامع علمی کشور و بند ۱۴ سیاست‌های کلی نظام در عرصه سلامت نیز به مرجعیت علمی تأکید شده است.
همه اینها نشان دهنده اهمیت خود موضوع و نقش و جایگاه خاص مجموعه‌های توانمند و پر‌ظرفیت، همچون شبکه آموزش سیما است.
۴- لذا شبکه مهم و پر‌ظرفیت آموزش می‌تواند با امکان و پوشش گسترده‌ای که در سراسر کشور دارد و به‌خوبی آن را در قالب «‌مدرسه تلویزیونی ایران‌« نشان داد، پیشران اصلی و طلایه‌دار حرکت کاروان علمی کشور به سمت تحقق مرجعیت علمی و فناوری در جهان باشد.
  این هدف اصلی بودن اگر به صورت راهبردی و در قالب برنامه‌ها، ویژه‌برنامه‌ها، مسابقات، سرگرمی‌ها و طرح‌های متنوع و جذاب و هدفمند به رویکرد اصلی شبکه آموزش سیما تبدیل شود، کاروان حرکت علمی و فناوری کشور می‌تواند ظرف مدت کوتاهی گام‌های بلندی را بردارد و تحرک بسیار مطلوب و سازنده‌ای را با ایجاد اهتزاز علمی و فناوری در ایران و جهان ایجاد کند.