نسخه Pdf

بجو بجو هیولای کتاب‌خوار

بجو بجو هیولای کتاب‌خوار


«بجو بجو» هیولایی کوچک و بازیگوش است که هر چیزی را که می‌بیند، می‌جود. صابون، جوراب، اردک‌های پلاستیکی، انگشت‌های پا و جالباسی و... اما او کتاب را بیشتر از همه دوست دارد که بجود تا به قصه‌های دیگر راه پیدا کند. این هیولای جذاب و خشن اشتهایی مهارناپذیر دارد و با جویدن بخش‌هایی از کتاب، راه خود را به درون افسانه‌های مشهور کودکان مانند شنل‌قرمزی، جک و لوبیای سحرآمیز و سه خرس و... باز و تلاش می‌کند نتیجه داستان را به نحوی که دوست دارد تغییر بدهد. بجو بجو هیولای کتاب‌خوار که‌ قصه خودش را جویده و بیرون آمده، حالا دارد قصه‌های دیگران را خراب می‌کند و آنها را توی دردسر می‌اندازد به همین دلیل او به جرم خرابکاری در قصه‌ها و افسانه‌ها اکنون تحت تعقیب اتحادیه قصه‌ها و افسانه‌هاست!
ضمیمه قفسه کتاب