نسخه Pdf

آماده ترور باش

آماده ترور باش


آجر به آجر بنای انقلاب را مردمانی از گوشه گوشه‌ این خطه چیده‌اند. از این‌رو هنوز هزاران قصه ناگفته است. روایت‌ها گاهی آینه‌ای می‌شوند برای بازنمایی آدم‌هایی که در شلوغی تاریخ از یادها رفته‌اند. قهرمان‌هایی که دیوارهای کوچه و بازار و مسجد به خود دیده‌اند و از یاد نبرده‌اند. پسر نوجوانی که بسته حاوی اعلامیه‌ها را در میان نگاه‌های جست‌و‌جوگرانه ماموران ساواک به مقصد می‌رساند. خواهری نگران که کیفی پر از اعلامیه را جابه‌جا می‌کند. پسری که به امر مادرش در ساعات حکومت نظامی نوار سخنرانی‌ای را به دست صاحبش می‌رساند. روایت‌های این کتاب روایتگر همین قصه‌های به ظاهر ساده ا‌ست با بیانی ملموس و آشنا که ما را به روزهای دور و پرالتهاب مردمانی خالص و نزدیک می‌برد.
ضمیمه قفسه کتاب