printlogo


۹ ماه دیگر تحمل‌كنیم دشمن ناامید می‌شود


معاون اقتصادی رئیس‌جمهور گفت: اگر ما 9‌ماه باقی‌مانده سال پیش رو را بگذرانیم، دشمن از ادامه فشارها ناامید خواهد شد.
به گزارش فارس، محمد نهاوندیان به اوضاع‌واحوال اقتصادی كشور كه بخشی از آن مربوط به هجمه‌های جدید آمریكا و تحریم‌هاست، اشاره و ابراز امیدواری كرد: در سایه انسجام ملی از این وضعیت نیز عبور خواهیم كرد.
وی تأكید كرد: در این شرایط هركسی وظیفه دارد به سهم خود به‌جای فرار از مسؤولیت و فرافكنی، مشاركت فعالانه داشته باشد و هم‌اكنون فرصتی است كه ما به فعالان بنگاه‌های اقتصادی كمك كنیم تاب‌آوری كنند، چون به عقیده بسیاری از كارشناسان، اگر ما 9ماه باقی‌مانده سال پیش‌رو را بگذرانیم، دشمن از ادامه فشارها ناامید خواهد شد.