printlogo


اخراج یک مدیر انتخاباتی در ایالت جورجیا

بعد از رسوایی کشف 2600 رأی شمرده نشده در منطقه فلوید ایالت جورجیا، مدیر اجرایی هیات انتخاباتی این شهرستان با آرای اعضای آن برکنار شد. کشف آرای شمرده نشده و برکناری رابرت بردی، مدیر اجرایی دفتر انتخابات منطقه فلوید درست قبل از تأیید رسمی نتایج این ایالت که بایدن را پیروز انتخابات اعلام کرد و ۱۶ رأی الکترال این ایالت را به او اختصاص داد، اتفاق افتاد./ اسپوتنیک