نسخه Pdf

پسران سالخورده

پسران سالخورده

مجموعه‌داستان «پسران سالخورده» نوشته حسام‌الدین مطهری به‌تازگی توسط نشر اسم منتشر و راهی بازار نشر شده است. پیش از این كتاب، رمان‌های «كلت ۴۵» و «تذكره اندوهگینان» و مجموعه‌داستان «درخت به» از مطهری منتشر شده است. در داستان‌های این كتاب، مضامینی چون رویارویی با خود، مقاومت برابر عُرف و شكست‌پذیری انسان برابر اجتماع مطرح شده است. نویسنده نیز می‌گوید هر یك از این داستان‌ها دریچه‌ای است رو به یك جهان داستانی و نگرش اخلاق‌گرایانه به پدیده‌ها و رویدادهای اجتماع امروز ایران. داستان‌های پسران سالخورده خرده‌روایت‌هایی درونی - روانی هستند و بیش از آن‌كه راوی یك بُرش زمانی باشند، تصویرهایی با جزئیات زیاد را از یك جهان ارائه می‌كنند.
​​​​​​​  نویسنده:  حسام‌الدین مطهری
  انتشارات: اسم
    136 صفحه / 20000 تومان