ورود كودكان به چرخه جمع‌آوری زباله

ورود كودكان به چرخه جمع‌آوری زباله

دیروز سرپرست پژوهش زباله‌گردی كودكان نتایج جدیدترین پژوهش‌های انجام شده در حوزه زباله‌گردی كودكان را تشریح كرد. كامیل احمدی با بیان این‌كه شهرداری جمع‌آوری زباله‌های تهران را ۲۰۰ میلیارد تومان كرایه داده است، عنوان كرد: برآورد می‌شود حدود یک تا 5/1 برابر این میزان پیمانكاران سود می‌برند. رتبه بعدی متعلق به ارباب یا صاحب كار است. حلقه آخر این حلقه نیز كودكان قرار دارند. همزمان فرشید یزدانی، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق كودكان با بیان این‌كه ۱۴ هزار زباله‌گرد در تهران وجود دارد، گفت: ۴۷۰۰ نفر از این افراد یعنی معادل یك سوم آنها كودك هستند. وی با اشاره به این‌كه ارزش كل زباله‌های خشك در سال ۹۷، ۲۶۴۰ میلیارد تومان بوده است، گفت: ارزش تقریبی زباله‌های جمع‌آوری شده در بخش رسمی حدود ۴۰۰ میلیارد تومان و در بخش غیر رسمی ۲۲۴۰ میلیارد تومان است. آمارهای ارائه شده نشان می‌دهد زباله‌گردان ۱۵ تا ۱۷ سال حدود ۳۰ درصد از كودكان زباله‌گرد را تشكیل می‌دهند. / ایسنا