پاول: سیاست خارجی آمریكا نابسامان است

پاول: سیاست خارجی آمریكا نابسامان است

همزمان با تلاش‌های جمهوریخواهان برای دفاع از رئیس‌جمهور آمریكا در برابر تحقیقات استیضاح، كالین پاول وزیر خارجه اسبق این كشور تاكید كرد رهبران جمهوریخواه باید هنگامی كه شاهد اظهارات و رفتارهای اشتباه هستند، صریح سخن بگویند. پاول در این باره گفت: رهبران جمهوریخواه و اعضای كنگره در سنا و مجلس نمایندگان از خود تردید نشان می‌دهند، زیرا آنها از این می‌ترسند كه صریح صحبت كردن آنها برایشان هزینه و تبعات داشته باشد. حقیقت این است كه سیاست خارجی آمریكا در حال حاضر در وضعیت نابسامانی است./ ایسنا