printlogo


خرم‌آباد

این كتاب رمانی است كه در كلامی كوتاه می‌توان آن را رمان عشق به انسان و سرزمین دانست. رمانی كه به بهانه عشق به سرزمین خجند و بخارا و به بهانه مردمانی كه به خاطر این عشق كشته شده‌اند، نوشته شده است. این رمان كه نویسنده آن را بهترین داستان زندگی خود بیان كرده از دریچه قلم یكی از نویسندگان چیره‌دست شوروی سابق و تاجیكستان امروز تالیف شده و روایتی از زوال انسان و زندگی او در جریان جنگ‌های منجر به استقلال تاجیكستان و تشكیل جمهوری در این كشور است. روایتی كه نویسنده اذعان می‌كند در صورت منحل نشدن كشور اتحاد جماهیر شوروی و آغاز نشدن جنگ‌های استقلال‌طلبانه در تاجیكستان طی آن فرجام بسیاری از انسان‌ها به جای تلخی و سیاهی امروز این رمان، فرجامی سپید و سرشار از شادی داشت.
​​​​​​​نویسنده: آندری ولاس
مترجم: شهرام همت‌زاده
انتشارات:  كتاب نیستان
 424 صفحه / 89000 تومان

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5498/8/41941/1