printlogo


فردا هفتادوپنجمین سالروز خودکشی آدولف هیتلر و به روایتی پایان جنگ جهانی دوم است
جنگ جهانی هنرمندان
‌هاینریش بل در یکی از نوشته‌هایش می نویسد: «تا وقتی هنوز در جایی از زخمی خون می‌چکد، جنگ ادامه دارد.» راست نوشته بود، چون باوجود این که سال‌ها از نبردهای خونین جنگ جهانی دوم که حدود 85 میلیون انسان را از 1939 تا 1945 به کام مرگ کشانده بود، هنوز که هنوز است متحدین و متفقین در ادبیات و سینما روبه‌روی هم صف‌آرایی می کنند. شوربختانه یا خوشبختانه، این ما هستیم که فرسنگ‌ها دورتر از آن بخش منحوس تاریخ بشر نشسته‌ایم و آثار گاه درخشان ادبی و سینمایی مرتبط با موضوع جنگ جهانی دوم را می بلعیم و تحسین می‌کنیم. آن جنگ سراسر تلخ و تاریک در ساحت ادبیات و سینما، تبدیل به گنجی مستمر و چشمه جوشان ابدی شده است که برکت عیار و گوارایی‌اش به ما می‌رسد. البته کاش این گنجینه و منبع الهام همیشگی به خون هیچ انسانی آغشته نبود و ما مخاطب نبردی خیالی میان کشورهای جهان بودیم و این‌قدر از آدمی‌مان شرم نمی‌کردیم، اما به هر روی چون گریزی از تاریخ نیست و آنچه نباید اتفاق افتاده و اتفاقا مایه عبرت جهان هم نشده، ما هم ورِ به‌سامانِ آن ویرانی عظیم را درمی‌یابیم.به بهانه‌هایی چون اشغال برلین، خودکشی هیتلر و شکست آلمان نازی در هشتم می 1945 در فلاش‌بکی ادبی و سینمایی سراغ جنگ جهانی دوم رفته‌ایم. شما هم دعوتید به این سنگر کاغذی، سلولوئیدی و در این سال‌های اخیر دیجیتالی.آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5654/10/63890/0