printlogo


خلق‌ شما بدون پروبیوتیك‌ها تنگ می‌شود


جذب بهینه مواد غذایی از طریق روده بستری را برای مغز فراهم می‌سازد تا بتواند انتقال‌دهنده‌های عصبی و هورمون‌ها را در حد مطلوب بدن تولید كند. ساخته شدن این پروتئین‌ها در حد مطلوب، تاثیراتی را به‌دنبال خواهد داشت؛ مثل رفع مشكلات خواب، تعادل احساسات، كاركرد بهتر سیستم ایمنی و... كه تمامی این موارد جمعا می‌تواند خلق و خوی افراد را بهبود بخشد.
پس مصرف موادغذایی كه شامل پیش‌سازهای مورد نیاز بدن مثل آمینواسیدها و ویتامین‌هاست، همراه با مصرف موادغذایی یا مكمل‌های حاوی پروبیوتیكی می‌تواند باعث بهبود خلق و خو شود. یكی از ویژگی‌های شگفت‌آور پروبیوتیك‌ها این است كه خود این میكروارگانیسم‌ها در بدن قادر به تولید بعضی از این پیش‌سازها هستند.
ماست و دوغ كفیر، كلم و كامبوچا حاوی پروبیوتیك‌های قوی هستند كه به طور طبیعی از طریق فرآیند تخمیر ایجاد می‌شوند. غذاهای دیگری هم هستند كه پروبیوتیك‌ها به صورت هدفمند به آنها اضافه می‌شوند تا مصرف روزانه این باكتری‌های مفید روده را در بدن ما افزایش دهند.مكمل پروبیوتیك نیز در فرم كپسول یافت می‌شود و دوز متمركز از كشت‌های زنده و باكتری‌ها را فراهم می‌كند كه می‌تواند به تنظیم سلامت گوارشی كمك كند و جنبه‌های بسیاری از سلامتی را ارتقا دهد.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5449/14/33422/0