printlogo


زنجیر بست‌نشینی مسجد حكیم اصفهان گم شد!

درست همین حالا كه من و شما حواس‌مان به كار و خانواده و زندگی‌مان است، بعضی‌ها درحال نقشه كشیدن و كمین كردن برای ربودن میراث تاریخی ارزشمند این سرزمین هستند. تلاش‌شان هم در این زمینه ستودنی است! مثل ربایندگان زنجیر بست‌نشینی مسجد حكیم اصفهان كه سرانجام  این اثر تاریخی زیبا را در غفلت كامل همگان بریدند و ربودند و بردند. در واقع حدود یك هفته‌ای می‌گذرد از زمان این اتفاق و درحالی كه انتظار می‌رفت سرنخی از ربایندگان یا زنجیر پیدا شود، متاسفانه هنوز اطلاع دقیقی نه از زنجیر و نه حتی از چگونگی ربایش آن در دست است، این را فریدون الهیاری، مدیركل اداره كل میراث فرهنگی استان اصفهان به ایرنا گفته و افزوده: با توجه به آن‌كه مسجد حكیم اصفهان یكی از مساجدی است كه هیات امنایی اداره می‌شود و در اختیار سازمان میراث‌فرهنگی قرار ندارد، از این رو
در جریان جزئیات آن نیستیم اما این روزها یگان حفاظت میراث فرهنگی اصفهان درصدد بررسی و پیگیری دزدیده شدن زنجیرهای در ورودی مسجد حكیم است.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5449/16/33432/0