printlogo


مشاركت فعال گورزینی‌ها


دهیار روستای گورزین از مشاركت مردمش در همه امور خاطره زیاد دارد، اما وقتی از او می‌خواهیم یك خاطره به یادماندنی برای ما تعریف كند، روی از خودگذشتگی آنها دست می‌گذارد و می‌گوید: در بحث جاده‌سازی به سمت دریا و جنگل حرا، این مسیر از بین زمین‌های اهالی می‌گذشت و با نگاه مشاركتی‌ای كه وجود داشت همه اهالی اجازه دادند كه این مسیر از زمین‌شان بگذرد و از زمین‌هایی كه در تصرف‌شان بود
عقب‌نشینی كردند.
اگر بخواهم یك مثال دیگر هم از مشاركت مردم بزنم باید به مراسم عید قربان اشاره كنم كه نزدیك هم است. همان‌طور كه می‌دانید یكی از رسوم ثابت عید قربان مراسم
قربانی كردن است. در روستای ما این مراسم
به شكل ویژه‌ای انجام می‌شود. به این شكل كه همه اهالی روستا كه توانایی مالی دارند مشاركت می‌كنند پول روی هم می‌گذارند و به طور میانگین هر هفت نفر یك گاو برای قربانی می‌خرند. نتیجه این همكاری این است كه ما هر سال حدود 20 گاو برای قربانی داریم. بعد در یك مكان خاص همه این گاوها در روز عید قربان قربانی شده، گوشت‌شان بسته‌بندی می‌شود و بین اهالی روستا مخصوصا بین افرادی كه می‌دانیم از نظر مالی ضعیف‌تر هستند
پخش می‌شود.»

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5449/16/33433/0