printlogo


شایعه الكلی 7 قربانی گرفت

هفت نفر بر اثر مصرف مشروبات الكلی تقلبی در اهواز جان خود را از دست دادند.
علی بیرانوند، معاون دادستان اهواز به ایرنا گفت: از چند روز پیش تعدادی از شهروندان اهوازی به دنبال شایعه موثر بودن خوردن الكل برای دفع ویروس كرونا اقدام به خرید الكل غیر خوراكی كردند. بعد از مصرف آن بود كه معلوم شد الكل‌ها تقلبی بوده كه باعث شد هفت نفر در این ارتباط جان خود را از دست بدهند.
 وی افزود: همچنین تعداد ۴۸ نفر نیز كه بعد از مصرف این مشروبات الكلی تقلبی مسموم شده بودند از سوی خانواده‌هایشان برای ادامه درمان به بیمارستان‌های اهواز منتقل شدند و تحت درمان قرار گرفتند. در ادامه درمان، تعدادی از آنها به دلیل شدت مسمومیت با الكل تقلبی، بینایی خود را
از دست داده‌اند.
پرونده‌ای دراین باره تشكیل شده و پلیس در جست‌وجوی افرادی است كه اقدام به فروش این مشروبات الكلی كرده‌اند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5618/19/59486/0