printlogo


فروش سینماهای پایتخت در «روز تهران»


سینماهای پایتخت در روز تهران با وجود نیم‌بها بودن نرخ بلیت‌ها، فروش چشمگیری نداشتند، اما در این میان «ماجرای نیمروز۲» نیمی از فروش را به خود اختصاص داد.
به گزارش فارس، ۱۴مهر سالروز تصویب طهران به عنوان پایتخت قانونی ایران در سال ۱۲۸۵ شمسی، به نام «روز تهران» نامگذاری شده است.
به همین مناسبت، سینماهای تهران در این روز به فروش بلیت نیم‌بها اقدام كردند. اما از این طرح استقبال چندانی صورت نگرفت.
پرفروش‌ترین سینما، پردیس كورش با
 ۳۲میلیون تومان بوده است و پردیس‌های آزادی و باغ كتاب با ۱۶ و ۱۲ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
مجموع فروش سینماهای تهران در روز گذشته به مرز ۱۱۴ میلیون تومان رسید. در این میان، «ماجرای نیمروز؛ رد خون» با ۵۵ میلیون تومان، تقریبا نیمی از فروش را به خود اختصاص داد. پس از آن، «كلوپ همسران» با ۱۸ میلیون و «درخونگاه» با ۱۷ میلیون تومان در رتبه‌های بعدی قرار داشتند.
سینماهای تهران در «روز تهران» مجموعا ۱۱ هزار و ۹۸۵ قطعه بلیت فروختند.


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5498/11/42015/0