printlogo


اعطای نشان درجه یك هنری به پورصمیمی

شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران كشوری به سعید پورصمیمی، بازیگر پیشكسوت كشور نشان درجه یك هنری در رشته بازیگری اعطا كرد.
به گزارش ایرنا،‌ روز گذشته پس از پایان اجرای نمایش آواز قو كه با بازی هنرمند پیشكسوت سعید پورصمیمی روی صحنه است، نشان درجه یك هنری به وی اعطا شد.
این مراسم بدون اطلاع سعید پورصمیمی با حضور دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران كشور، شهرام كرمی، مدیركل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، رضا بابك، هنرمند پیشكسوت و حسین مسافر آستانه، رئیس شورای سیاستگذاری تماشاخانه ایرانشهر برگزار شد.
در این مراسم بعد از پایان نمایش ابتدا سیدمحمد طباطبایی روی صحنه آمد و گفت: این‌كه استاد سعید پورصمیمی بعد از نزدیك به دو دهه روی صحنه تئاتر جادوی بازیگری را به ما نشان می‌دهند، جای خوشحالی دارد و امیدواریم دیگر هنرمندان هم نسل آقای پورصمیمی را هم روی صحنه تئاتر ببینیم.
او با لایق دانستن پورصمیمی برای دریافت این نشان گفت: وی مصداق بارز نام خود است، سعید
به معنای مبارك و خجسته است و پورصمیمی همچون نام خود، صمیمی و مهربان هستند.
در ادامه شهرام كرمی، مدیركل هنرهای نمایشی هم در جملاتی به جایگاه سعید پورصمیمی در عرصه تئاتر اشاره كرد و حضور وی روی صحنه را ستود.
همچنین رضا بابك در این مراسم با حضور روی صحنه، ضمن اشاره به توان و هنر بازیگری سعید پورصمیمی به ذكر خاطراتی از سال‌ها دوستی با وی پرداخت.
نشان درجه یك هنری طبق قانون، معادل و همتراز دكترای هنری است كه با تصویب شورای ارزشیابی هنرمندان، نویسندگان و شاعران كشور به هنرمندانی اعطا می‌شود كه دارای بالاترین مهارت در رشته هنری خود هستند.

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5498/11/42018/0