printlogo


پرده چهارم: آیا فن درست‌كردن آتش مخصوص انسان‌هاست؟

این‭ ‬پرسش‭ ‬سخت‭ ‬و‭ ‬بحث‌برانگیزی‭ ‬است‭! ‬سال‌هاست‭ ‬دانشمندان‭ ‬در‭ ‬تلاشند‭ ‬بدانند‭ ‬نخستین‌بار‭ ‬چه‭ ‬گروهی‭ ‬از‭ ‬اجدادمان‭ ‬‌دست‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬درست‌كردن‭ ‬زدند‭. ‬اگر‭ ‬فرض‭ ‬را‭ ‬بر‭ ‬این‭ ‬بگذاریم‭ ‬انسان‌های‭ ‬خردمند‭ ‬نخستین‭ ‬موجوداتی‭ ‬بودند‭ ‬كه‭ ‬آتش‌‭ ‬درست‌كردن‭ ‬را‭ ‬یاد‭ ‬گرفتند،‭ ‬آن‌وقت‭ ‬می‌توان‭ ‬مهارت‭ ‬آتش‭ ‬درست‌كردن‭ ‬را‭ ‬یكی‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬معرف‭ ‬گونه‌‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها‭ ‬دانست‭. ‬زیست‌شناسان‭ ‬همواره‭ ‬به‌دنبال‭ ‬شناسایی‭ ‬ویژگی‌هایی‭ ‬بوده‌اند‭ ‬كه‭ ‬انسان‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬سایر‭ ‬موجودات‭ ‬متمایز‭ ‬می‌كنند‭ ‬و‭ ‬جانورشناسان‭ ‬نیز‭ ‬بارها‭ ‬به‭ ‬شواهدی‭ ‬مبنی‭ ‬بر‭ ‬وجود‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬شبیه‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬سایر‭ ‬موجودات‭ ‬همچون‭ ‬دلفین‌ها،‭ ‬شامپانزه‌ها‭ ‬و‭ ‬پرندگان‭ ‬برخورد‭ ‬كرده‌اند‭. ‬اما‭ ‬آیا‭ ‬می‌توان‭ ‬قابلیت‭ ‬آتش‌افروزی‭ ‬را‭ ‬از‭ ‬ویژگی‌های‭ ‬خاص‭ ‬انسان‌ها‭ ‬دانست؟‭ ‬مطالعات‭ ‬نشان‭ ‬داده‭ ‬است‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها‭ ‬كاربران‭ ‬پروپاقرص‭ ‬آتش‭ ‬بوده‌ایم‭ ‬و‭ ‬هستیم‭ ‬و‭ ‬تمام‭ ‬تمدن‌های‭ ‬بشری‭ ‬به‌نوعی‭ ‬به‭ ‬آتش‭ ‬برای‭ ‬مصارف‭ ‬مختلف‭ ‬نظیر‭ ‬پخت‌وپز،‭ ‬گرما‭ ‬و‭ ‬روشنایی‭ ‬وابسته‭ ‬بوده‌اند‭. ‬جالب‭ ‬است‭ ‬بدانید‭ ‬حتی‭ ‬ارتباط‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها‭ ‬با‭ ‬آتش‭ ‬در‭ ‬ژن‌هایمان‭ ‬نیز‭ ‬ریشه‭ ‬كرده‭ ‬است‭. ‬در‭ ‬سال‭ ‬۲۰۱۶‭ ‬پژوهشگران‭ ‬به‭ ‬وجود‭ ‬ژنی‭ ‬موسوم‭ ‬به‭ ‬اِی‌اِچ‌آر‭ (‬AHR‭) ‬پی‭ ‬بردند‭ ‬كه‭ ‬موجب‭ ‬محافظت‭ ‬از‭ ‬بدن‭ ‬انسان‭ ‬در‭ ‬برابر‭ ‬تأثیرات‭ ‬سرطان‌زای‭ ‬دود‭ ‬چوب‭ ‬می‌شود‭. ‬این‭ ‬نوآوری‭ ‬ژنتیك‭ ‬باعث‭ ‬شده‭ ‬است‭ ‬سلول‌های‭ ‬گونه‌‭ ‬فعلی‭ ‬ما‭ ‬انسان‌ها‭ ‬هزار‭ ‬برابر‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬سرطان‌زایی‭ ‬هیدروكربن‌های‭ ‬آروماتیك‭ ‬چندحلقه‌ای‭ ‬تا‌ب‌آوری‭ ‬بیشتری‭ ‬نسبت‭ ‬به‭ ‬دیگر‭ ‬جانوران‭ ‬داشته‭ ‬باشد،‭ ‬درحالی‌كه‭ ‬مثلا‭ ‬عموزادگان‭ ‬منقرض‭ ‬شده‭ ‬ما‭ ‬یعنی‭ ‬نئاندرتال‌ها‭ ‬اصلا‭ ‬چنین‭ ‬ژنی‭ ‬نداشتند‭.‬


​​​​​​​

آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/15/7454/0