printlogo


درباره پروژه

این‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬تاریخ‭ ‬10/6/1395‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬دریافت‭ ‬اولین‭ ‬تاییدیه‭ ‬از‭ ‬شورای‭ ‬فنی‭ ‬بنیاد‭ ‬پژوهشی‭ ‬پارسه‭ ‬ـ‭ ‬پاسارگاد‭ ‬گردید،‭ ‬در‭ ‬دومین‭ ‬رویداد‭ ‬هم‭ ‬آفرینی‭ ‬همراه‭ ‬اول‭ ‬از‭ ‬بین‭ ‬174‭ ‬طرح‭ ‬ارائه‭ ‬شده‭ ‬موفق‭ ‬به‭ ‬كسب‭ ‬رتبه‭ ‬نخست‭ ‬شد‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬رویدادی‭ ‬كه‭ ‬تابستان‭ ‬سال‭ ‬1396‭ ‬به‭ ‬همت‭ ‬مركز‭ ‬فن‭ ‬بازار‭ ‬ملی‭ ‬ایران‭ ‬در‭ ‬اتاق‭ ‬بازرگانی‭ ‬برگزار‭ ‬گردید،‭ ‬مورد‭ ‬تقدیر‭ ‬قرار‭ ‬گرفت‭ ‬رونمایی‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬6‭ ‬مهر‭ ‬ماه‭ ‬1396‭ ‬با‭ ‬حضور‭ ‬دكتر‭ ‬محمد‭ ‬حسن‭ ‬طالبیان‭ ‬معاون‭ ‬محترم‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬و‭ ‬مسؤولان‭ ‬استانی‭ ‬و‭ ‬میراثی‭ ‬كشور‭ ‬با‭ ‬ارائه‭ ‬هدست‌های‭ ‬واقعیت‭ ‬مجازی‭ ‬به‭ ‬گردشگران‭ ‬انجام‭ ‬شد‭. ‬تاكنون‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬شخصیت‌هایی‭ ‬همچون‭ ‬اسحاق‭ ‬جهانگیری‭ ‬معاون‭ ‬اول‭ ‬رئیس‭ ‬جمهور،‭ ‬مهندس‭ ‬محمدجواد‭ ‬آذری‌جهرمی‭ ‬وزیر‭ ‬محترم‭ ‬ارتباطات‭ ‬و‭ ‬فناوری‭ ‬اطلاعات،‭ ‬دكتر‭ ‬علی‌اصغر‭ ‬مونسان‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی،‭ ‬صنایع‭ ‬دستی‭ ‬و‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬مسؤولان‭ ‬دیگر‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬پروژه‭ ‬دیدن‭ ‬کرده‌اند،‭ ‬بیش‭ ‬از‭ ‬هزاران‭ ‬گردشگر‭ ‬ایرانی‭ ‬و‭ ‬خارجی‭ ‬نیز‭  ‬از‭ ‬این‭ ‬خدمات‭ ‬استفاده‭ ‬کرده‌اند‭.‬

‭ ‬آینده‭ ‬مانا

دوربین‌های‭ ‬سه‭ ‬بعدی‭ ‬مانا‭ ‬قرار‭ ‬است‭ ‬در‭ ‬آینده‭ ‬نزدیک‭ ‬در‭ ‬مناطق‭ ‬گردشگری‭ ‬دیگری‭ ‬همچون‭ ‬چغارزنبیل‭ ‬در‭ ‬خوزستان،‭ ‬شهر‭ ‬سوخته‭ ‬در‭ ‬سیستان،‭ ‬قلعه‭ ‬فلك‌الافلاك‭ ‬در‭ ‬خرم‌آباد‭ ‬لرستان‭  ‬به‭ ‬کار‭ ‬گرفته‭ ‬شوند‭.  ‬صادقی‭ ‬با‭ ‬اعلام‭ ‬این‭ ‬خبر‭ ‬به‭ ‬ما‭ ‬می‌گوید‭: ‬اگر‭ ‬بتوانیم‭ ‬سرمایه‌گذارانی‭ ‬را‭ ‬در‭ ‬این‭ ‬خصوص‭ ‬جذب‭ ‬كنیم،‭ ‬علاوه‭ ‬بر‭ ‬مناطق‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬باستانی‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬كشورهای‭ ‬همسایه،‭ ‬پروژه‌هایی‭ ‬نیز‭ ‬درخصوص‭ ‬موزه‌های‭ ‬ایران‭ ‬و‭ ‬جهان‭ ‬در‭ ‬زمینه‭ ‬شناخت‭ ‬تاریخ‭ ‬ایران‭ ‬با‭ ‬تكنولوژی‌های‭ ‬نوین‭ ‬واقعیت‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬مجازی‭ ‬و‭ ..‬‭. ‬داریم‭ ‬که‭ ‬آنها‭ ‬را‭ ‬پیش‭ ‬می‌بریم‭.‬

مدیران‭ ‬و‭ ‬كارشناسان‭  ‬چه‌می‌گویند؟

در‭ ‬بازدید‭ ‬اسعد‭ ‬سیف‭ (‬ارزیاب‭ ‬ارشد‭ ‬یونسكو‭) ‬از‭ ‬تخت‭ ‬جمشید‭ ‬با‭ ‬دیدن‭ ‬هدست‭ ‬مجازی‭ ‬گفتند‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬قابلیت‭ ‬بین‌المللی‭ ‬شدن‭ ‬را‭ ‬دارد‭ ‬و‭ ‬می‌شود‭ ‬آن‭ ‬را‭ ‬برای‭ ‬بسیاری‭ ‬از‭ ‬سایت‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬دنیا‭ ‬پیاده‌سازی‭ ‬می‌کرد‭.‬

مونسان،‭ ‬رئیس‭ ‬سازمان‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی،‭ ‬گردشگری‭ ‬و‭ ‬صنایع‌دستی‭ ‬كل‭ ‬كشور‭ ‬در‭ ‬بازدیدی‭ ‬كه‭ ‬از‭ ‬مجموعه‭ ‬تخت‌جمشید‭ ‬داشت‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬طرح‭ ‬بسیار‭ ‬استقبال‭ ‬كرد‭ ‬و‭ ‬خواستار‭ ‬همكاری‭ ‬مسؤولان‭ ‬برای‭ ‬توسعه‭ ‬این‭ ‬فعالیت‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬سایت‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬شد‭.‬

دكتر‭ ‬طالبیان‭ ‬،‭ ‬معاون‭ ‬میراث‭ ‬فرهنگی‭ ‬نیز‭ ‬خواستار‭ ‬اجرای‭ ‬پروژه‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬مناطق‭ ‬گردشگری‭ ‬همچون‭ ‬پاسارگاد‭ ‬بود‭.‬

آذری‭ ‬جهرمی‭ ‬،‭ ‬وزیر‭ ‬ارتباطات‭ ‬نیز‭ ‬بعد‭ ‬از‭ ‬بازدید‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬پروژه‭ ‬كه‭ ‬برای‭ ‬ایشان‭ ‬بسیار‭ ‬هم‭ ‬جالب‭ ‬بود‭ ‬از‭ ‬هزینه‌ها‭ ‬و‭ ‬تعداد‭ ‬دستگاه‌های‭ ‬موجود‭ ‬برای‭ ‬اجاره‭ ‬به‭ ‬گردشگران‭ ‬سوالاتی‭ ‬پرسیدند‭.‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7463/0