printlogo


مشابه خارجی دارد یا نه؟

مهم‌ترین‭ ‬فعالیت‭ ‬صورت‭ ‬گرفته‭ ‬توسط‭ ‬شركت‌های‭ ‬خارجی‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬سال‭ ‬گذشته،‭ ‬فعالیت‭ ‬یك‭ ‬شركت‭ ‬یونانی‭ ‬به‭ ‬نام‭ ‬Moptil‭ ‬است‭ ‬كه‭ ‬در‭ ‬اكروپولیس‭ ‬و‭ ‬چند‭ ‬منطقه‭ ‬گردشگری‭ ‬باستانی‭ ‬در‭ ‬یونان‭ ‬و‭ ‬ایتالیا‭ ‬انجام‭ ‬داده‭ ‬است‭. ‬اما‭ ‬آنها‭ ‬برای‭ ‬نمایش‭ ‬نمای‭ ‬اولیه‭ ‬به‭ ‬گردشگران‭ ‬از‭ ‬iPad‌های‭ ‬اپل‭ ‬استفاده‭ ‬می‌كردند‭ ‬و‭ ‬در‭ ‬چند‭ ‬ماه‭ ‬گذشته‭ ‬فناوری‭ ‬هدست‌های‭ ‬مجازی‭ ‬را‭ ‬هم‭ ‬وارد‭ ‬كار‭ ‬كرده‌اند‭. ‬غیر‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬شركت،‭ ‬فعالیتی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬و‭ ‬جدیت‭ ‬در‭ ‬كار‭ ‬
ندیده‌ایم‭.‬

مهم‌ترین‭ ‬دلایل‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬این‭ ‬گونه‭ ‬فعالیت‌ها‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬مناطق‭ ‬اول‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬سایت‌های‭ ‬گردشگری‭ ‬تاریخی‭ ‬با‭ ‬این‭ ‬وسعت‭ ‬در‭ ‬دیگر‭ ‬كشورها‭ (‬سایت‭ ‬گردشگری‭ ‬تخت‌جمشیدیا‭ ‬همان‭ ‬صفحه‭ ‬5/12هكتار‭ ‬است‭) ‬سپس‭ ‬محدود‭ ‬بودن‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬كنترل‭ ‬نظارت،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬محیط‭ ‬می‌باشد‭.‬

اما‭ ‬فعالیتی‭ ‬كه‭ ‬این‭ ‬روزها‭ ‬به‌شدت‭ ‬در‭ ‬حال‭ ‬توسعه‭ ‬است‭ ‬استفاده‭ ‬از‭ ‬فناوری‌ها‭ ‬نوینی‭ ‬همچون‭ ‬واقعیت‭ ‬افزوده‭ ‬و‭ ‬واقعیت‭ ‬مجازی‭ ‬در‭ ‬موزه‌هاست‭. ‬موزه‌ها‭ ‬به‭ ‬علت‭ ‬محیط‭ ‬و‭ ‬فضای‭ ‬داخلی‭ ‬مناسب‭ ‬و‭ ‬قابل‭ ‬كنترل‭ ‬از‭ ‬نظر‭ ‬نظارت،‭ ‬آب‭ ‬و‭ ‬هوا‭ ‬و‭ ‬نور‭ ‬پردازی‭ ‬كه‭ ‬دارند‭ ‬بسیار‭ ‬مناسب‭ ‬بهره‭ ‬گیری‭ ‬از‭ ‬این‭ ‬نوع‭ ‬دستاوردها‭ ‬هستند‭.‬


آدرس مطلب http://jamejamdaily.ir/newspaper/page/5279/16/7466/0