باید از كارهای گروهی حمایت شود

باید از كارهای گروهی حمایت شود


 سعید جلالی، فیلمنامه‌نویس : تجربه ثابت كرده كارهای تیمی به‌مراتب بهتر از اتفاقات انفرادی است چرا كه فكر دوتا می‌شود، ایده‌پردازی در این شرایط برای طراحی، دیالوگ‌نویسی، پرداخت قصه و در‌كل در همه بخش‌ها هم بهتر رخ می‌دهد چرا‌كه كمك بیشتری برای هر قسمت وجود دارد و طبیعتا نتیجه مطلوب‌تری به دست می‌آید.
در این سال‌ها در مورد همكاری‌ام با علیرضا كاظمی هم اگر نگویم صددرصد، می‌شود گفت تا 85 درصد تجربه موفقی را پشت‌سر گذاشتیم و در هركدام از آنها با استقبال از سوی مخاطبان روبه‌رو شدیم، اتفاقی كه نتیجه همین تیم بودن ماست.
 البته باید گفت همیشه كار تیمی موفق از آب درنمی‌آید چراكه آن دو نفری كه با هم همراه می‌شوند باید از نظر فكری، عقیده و... شبیه به هم باشند تا بتوانند در كنار هم كار را پیش ببرند و با هم همراه شوند. بنابر این فكر می‌كنم كه تیم شدن در تلویزیون می‌تواند اتفاق خوبی باشد چراكه در گروه‌های دو نفره یا بیشتر به دلیل فرآیند مشورت و تبادل نظری كه وجود دارد، كار‌های تازه و ایده‌های بهتری ارائه می‌شوند. در این بین باید یادآور شد تنها ضرر و مساله‌ای كه وجود دارد به بخش بودجه و مالی ماجرا برمی‌گردد چراكه در این حوزه حمایت چندانی از تیم نمی‌شود و اغلب به دنبال آن هستند كه همان حقوق حداقلی كه به یك نفر قرار بود بدهند را بین اعضای گروه تقسیم كنند. به همین دلیل این حمایت باید از سوی تلویزیون و تهیه‌كنندگان صورت بگیرد تا این انگیزه برای رفتن به سمت كارهای تیمی بین دیگر اعضای گروه بیشتر شود.