محسن طاهری، مدیرعامل خانه مداحان شد

محسن طاهری، مدیرعامل خانه مداحان شد

ابراهیم صدیق، مدیر روابط عمومی خانه مداحان اهل بیت(ع) گفت: هفته گذشته، انتخابات مدیرعامل جدید خانه مداحان با حضور اعضای هیأت مدیره شامل مرتضی طاهری، اکبر بازوبند، مصطفی خورسندی، محسن طاهری و سیداحمد صالحی خوانساری برگزار شد.براساس این انتخابات حاج مرتضی طاهری، رئیس‌هیأت‌مدیره، حاج محسن طاهری مدیرعامل و سیداحمد صالحی خوانساری نایب رئیس شد. /تسنیم