نویسنده نوقلم، بوکر۲۰۲0 را برد

نویسنده نوقلم، بوکر۲۰۲0 را برد

داگلاس استوارت برای رمان «شاگی بین» به عنوان برنده بوکر۲۰۲۰ معرفی شد.در مراسمی که در لندن برگزارشد، نام برنده در حالی اعلام شد که باراک اوباما و سه برنده قبلی بوکر شامل کازئو ایشیگورو، مارگارت آتوود و برناردین اواریستو مهمانان آن بودند.شاگی بین، نخستین رمان این نویسنده آمریکایی - اسکاتلندی است و بر مبنای کودکی خود که در گلاسکوی دوران تاچر در دهه۱۹۸0 و با مادری که با اعتیاد دست و پنجه نرم می‌کرد، شکل گرفته است./فارس