دعوت از دانش‌بنیان‌ها برای بیان چالش‌های پیش‌ رو

دعوت از دانش‌بنیان‌ها برای بیان چالش‌های پیش‌ رو

دبیرخانه جهش تولید در پارك علم و فناوری دانشگاه تهران با اعلام فراخوانی اقدام به جمع‌آوری چالش‌ها و موانع پیش روی شركت‌های دانش‌بنیان و فناور كرده است. تمامی شركت‌های دانش‌بنیان و فناور مستقر در پارك‌های علم و فناوری، مراكز رشد و پژوهشگاه‌های سراسر كشور می‌توانند از طریق مراجعه به وبگاه utstpark.ir، برای اعلام چالش‌ها و موانع پیش ‌روی خود تا پایان دی 99 اقدام كنند./ معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری